• Prindi

Maaturism

Tegevuse tüüp: maaturism on Eestis 90-ndatel aastatel kiire arengu läbinud tegevusala, milles leiavad rakendust nii üksikisikud (nt. matkajuhid), väiketalud (nt. kodumajutus) kui väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (laagrid, külalistemajad, motellid).

Maht: maaturismil on leviala üle kogu Eesti. Eriti sobib looduskaunistesse piirkondadesse, sealhulgas ääremaadele. Piirkonniti on võimalik turustada lisaks suvele ka talvehooajal (Otepää, Haanja) ning olenevalt pakutavast tootest (nt. seminariturism) ka aastaringselt.

Turg: turism on kasvav majandussektor, mille turg on ülemaailmne. Maaturismi puhul on siiski olulisemateks klientideks naaberriikidest pärit ja sisemaised turistid. Edukus sõltub suuresti õige sihtgrupi valikust.

Vajalikud baasoskused ja -teadmised: olenevalt spetsialiseerumisvaldkonnast eeldab teadmisi majutusasutustele esitatavatest nõuetest, toitlustamisest, reisikorraldusest, klienditeenindusest, turismi turundusest ja ettevõttemajandusest.

Tootmiskulud: eristatakse materiaalse ressursi mahukaid spetsialiseerumisalasid (majutus, toitlustus) ning inimressursi mahukaid alasid (aktiivne puhkus, tervise- ja invapuhkus). Iga ettevõtja võib teha valiku vastavalt oma võimalustele. Investeeringu-vajadus sõltub ka asukohast ja vajalike infrastruktuuride (juurdepääsuteed, hooned, vesi, side) olemasolust.

Kasum: sissetulekut annab vaid lühikese hooaja jooksul, sealjuures kulud (nt. ruumide kütmine) on aastaringsed. Sobib lisasissetuleku allikaks, harvadel juhtudel põhitegevusalaks. Konkurentsivõime säilitamiseks investeeritakse kasum pidevalt toote arendusse. Lisakasud: tehtud investeeringud parandavad ettevõtjate elukvaliteeti (sanitaartingimused, heakord, majapidamismasinad) ning annavad huvipakkuva töö, eriti naistele.

Riskid: turismi sõltuvus hooajast, ilmastikutingimustest, piirkonna mainest. Investeeringute tasuvus madal, krediidivõime väike. Riski hajutamiseks on soovitav teha koostööd teiste ettevõtjatega, et kokku panna mitmekesine teenustepakett, mis tõmbab ligi rohkem kliente.

Võimalik kombineerida järgmiste alternatiivsete tootmissuundadega:

  • mahepõllundus, maatoit, marjakasvatus;
  • väikeloomakasvatus;
  • kalakasvatus;
  • hobusekasvatus;
  • käsitöö.

Soovitused: maaturismi ettevõtja peaks olema valmis pakkuma stabiilselt hea kvaliteediga teenust. Tegevusala nõuab mõningast loobumist privaatsusest, valmisolekut igal ajal meeldivalt suhelda ja olla kättesaadav. Oluline on kogu perekonna heakskiit ja toetus. Läbimõeldud turundusplaan aitab vähendada investeeringute mahtu.