• Prindi

Kasutatud infomaterjalid

  • Internet: Eesti Maaturism MTÜ: www.maaturism.ee
  • Internet: Eesti Ökoturismi Ühendus: www.ecotourism.ee
  • Internet: Eesti Turismiamet: www.tourism.ee
  • Lea Sudakova. Maaturismi majanduslik ja sotsiaalne mõju maapiirkondade arengule. Väitekiri, 1996.
  • Aivar Ruukel. Turismikooslused ja -asjalised. Ettekanne konverentsil "Loodushoid ja turism, 1998.
  • Ökoturismist. Reisimaailm 3/1998.

Eesti Ökoturismi Ühendus, kontaktisik Aivar Ruukel, tel.  506 1896,  aivar[A]soomaa.com
Võrumaa Talupidajate Liit, Aigar Piho, tel. 505 6293, vtl[A]estpak.ee
MTÜ Eesti Maaturism,  Raili Mengel-Sünt, tel. 6009 999, raili[A]maaturism.ee
Maaelu Arengu Instituut OÜ,  Lea Sudakova, tel. 742 1859 Lea.Sudakova[A]mail.ee