• Prindi

Majutusteenus maal

Tegevuse tüüp: majutusteenust kui maaturismi üht haru võib lugeda küllalt uueks tegevus-valdkonnaks, mis sobib nii väiksematele taludele (kodumajutus) kui väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (motellid, hotellid).

Maht: majutusteenusel on perspektiivi kogu Eestis. Eriti sobib maaturism looduskaunitesse piirkondadesse.

Turg: Suurimad välisturud on Soome, Venemaa, Rootsi ja Saksamaa, kiiresti kasvab ka siseturism; suureneb puhkereiside osakaal, mis omakorda suurendab ka majutusteenuste turgu.

Vajalikud baasoskused ja –teadmised: eeldab esmaseid majandusalased teadmisi ning raamatupidamisoskust, kasuks tulevad ka müügi- ja klienditeeninduskursused.

Tootmiskulud: kõige madalamad toomiskulud (üks koht koos abiruumidega keskmiselt 320-6400 eurot) on seotud kodumajutusteenuse pakkumisega; hotelli või motelli rajamiseks vajalikud investeeringumahud võivad ulatuda miljonitesse kroonidesse.

Kasum: sõltub suuresti majutuskohtade täituvusest; reeglina on käive hooajaline ja kõikuv.

Riskid: riskid on suures osas seotud turismi sesoonsusega: põhisissetulekud langevad harilikult suveperioodile. Riski hajutamiseks on soovitav moodustada mitmekesine teenusepakett, mis sisaldab lisaks majutusteenusele ka mõnd vaba aja aktiivse veetmise võimalust.

Võimalik kombineerida järgmiste alternatiivsete tootmissuundadega:

  • puitmajade ehitamine;
  • renditeenused (jalgrattad, kanuud, spordivarustus jne.).

Soovitused: majutusteenuse paremaks müügiks ja klientide ligimeelitamiseks oleks lisaks majutusteenusele soovitav pakkuda mõnd lisateenust (nt. matkarajad, spordivarustuse rent, vaba aja veetmise võimalus lastele jne.). Kuna majutusüksustele esitatavad atesteerimisnõuded on küllalt karmid, võiks esialgu taotleda atesteerimist kodumajutusteenuse pakkujana.