• Prindi

Ajalugu

Maaturismi ja sealhulgas ka majutusteenuse arenemise ajalugu on käsitletud maaturismi alases faktilehes.

Eestis on umbes paarsada majutusteenust pakkuvat turismitalu, mis alles otsivad oma kohta konkurentsis. Turismitaludel on raskusi teenuse kvaliteedi tagamisega. Põhilised sõlmkohad on joogivee headus, viidamajandus, side ja kommunikatsioon. Oma toodet ei osata efektiivselt müüa, sest vajaka jääb turundusteadmisi, samuti ei osata teha reklaami.

Eesti peamised konkurendid turismiturul on Soome, Poola, Läti, Leedu, Taani. Vaatamata sellele, et nendes riikides pakutakse Eestiga sarnast maaturismitoodet (kodumajutus, motellid, puhkekülad), osatakse oma riiki turismisihina paremini reklaamida ja seega ka oma teenust rohkem ning kallimalt müüa.

Maaturismi arendamise üheks eelduseks oleks turismifirmade ühinemine katusorganisatsiooniks. Ühiselt oleks lihtsam rahastada ka Eesti kui reisisihi tutvustamist. Samuti on ööbimisega turismi (eeldab liiklemist ja majutust väljapool suuremaid linnasid) oluline eeldus mugav ja soodne transpordiühendus maapiirkondadega.

Majutusteenuse nõuetekohaseks arendamiseks oleks kindlasti vajalik investeeringuid riiklikul tasandil toetav sihtprogramm; selleks saavad SAPARD-programm ja Maaelu Arengu Kava.