• Prindi

Iseloomustus

Majutusettevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja pakub tasu eest majutusteenuseid. Majutusettevõteteks on hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla ja -laager, puhkemaja, kodumajutus.

Majutusteenust osutavate majandusüksuste tegevuse esmaseks väljundiks on majutusteenuse pakkumine, sellele võivad lisanduda toitlustamine, vaba aja veetmise võimaluste pakkumine (kalastamine, matkarajad) ja spordivahendite rentimine (jalgrattad, paadid jne.).

Vastavalt majandusministri määrusele nr. 37 13. novembrist 1998. a. kuuluvad kõik majutusteenust pakkuvad ettevõtted kohustuslikus korras atesteerimisele. Selleks külastab ettevõtet atesteerimiskomisjon, mis kontrollib, kuidas on täidetud majutus- ja abiruumide hügieenile, valgustusele, tuleohutusele ja sisustusele esitatavad nõuded. Komisjoni koosseisu kuuluvad Turismiameti, maavalitsuse või kohalike omavalitsuste, päästeameti ja tervisekaitsetalituse esindajad ning turismiala eksperdid. Komisjon väljastab tunnistuse, mis kehtib kolm aastat ja peab olema asetatud ettevõttes nähtavale kohale. Kõige rangemad atesteerimisnõuded on esitatud hotellile, kõige lihtsamalt saab läbi kodumajutusteenuse pakkuja. On teatud üldnõuded, mis laienevad kõigile majutusteenuse pakkujatele, lisaks sellele kehtivad igale majutusettevõtte tüübile oma erinõuded.
 
Üldnõuded on järgmised (nõuete täielik loetelu on ära toodud eelnimetatud määruses):

 • majutusettevõtte fassaadil või majutusala juurdepääsu juures peab olema tähistus majutusettevõtte nimega;
 • kõik majutusettevõttes ja selle piires asuvad majutusruumid ja -hooned peavad olema selgelt tähistatud;
 • majutusettevõttes peab olema tagatud esmaabi andmine majutusettevõtte külalistele ja personalile;
 • majutusettevõte peab olema varustatud elektri, vee- ja olmekanalisatsiooniga ning vee kvaliteet peab olema nõuetekohane (EVS 665: “Joogivesi”); tagatud peab olema ööpäevaringne soe vesi; jms.

Hotell on kõrgetele nõuetele vastav, toitlustusteenust pakkuv vähemalt kümne majutusruumiga majutusettevõte. Mõned hotellile esitatavatest erinõuetest on järgmised:

 • hotellil peab olema parkimiskohti vähemalt 25% ulatuses tubade arvust, kusjuures need ei tohi asuda kaugemal kui 100 m raadiuses hotellist;
 • restoran ja toitlustusteenus;
 • kahekohalise toa minimaalne pindala (ilma hügieeniruumita, koos eesruumiga) peab olema 12 m2, ühekohalise toa puhul 9 m2;
 • ruumid personalile riietumiseks, pesemiseks;
 • toateenindus; jms;
 • ühele klienditeenindajale on teenindamiseks ette nähtud mitte üle kaheksa numbritoa ning kliente teenindavatel töötajatel peab olema neid eristav riietus ning nime ja ametikohaga rinnasilt. Lisaks peab vastuvõtupersonal valdama eesti keelt ja kahte võõrkeelt.

Motell on eeskätt mootorsõidukitega liikujate teenindamiseks mõeldud toitlustamisvõimalusega vähemalt kümne majutusruumiga maantee läheduses paiknev majutusettevõte, kus on tagatud turvaline parkimine. Mõned motellile esitatavatest erinõuetest on järgmised:

 • motellil peab olema piirdega ääristatud ja lukustatav või ööpäevaringse valvega parkimisplats, kus parkimiskohtade arv võrdub majutusruumide arvuga;
 • toitlustusteenused (söögisaali suurus vähemalt 18,5 m2 kümne voodikoha kohta + 0,5 m2 iga järgmise voodikoha kohta);
 • kahekohalise toa minimaalne pindala (ilma hügieeniruumita, koos eesruumiga) peab olema 12 m2, ühekohalise toa puhul 9 m2;
 • WC ja pesemisruum;
 • ruumid personalile riietumiseks, pesemiseks, eraldi WC;
 • toateenindus; jms;
 • ühele klienditeenindajale on teenindamiseks ette nähtud mitte üle kaheksa numbritoa ning kliente teenindavatel töötajatel peab olema neid eristav riietus ning nime ja ametikohaga rinnasilt. Lisaks peab vastuvõtupersonal valdama eesti keelt ja kahte võõrkeelt.

Külalistemaja on vähemalt viie majutusruumiga majutusteenuseid pakkuv toitlustusvõimalusega majutusettevõte. Mõned külalistemajale esitatavatest erinõuetest on järgmised:

 • vähemalt üks pesemisruum kümne voodikoha kohta;
 • vähemalt kaks WC-d (M&N) kümne voodikoha kohta;
 • toitlustus: söökla, bistroo või muu sooje toite pakkuv söögikoht, hommikusöögi saamise võimalus;
 • puhkeruum, mille minimaalne pindala on 12 m2 kümne voodikoha kohta, + 0,5 m2 iga lisanduva voodikoha kohta. Võib olla ühildatud puhkeruumiga;
 • kolmekohalise toa minimaalne pindala koos eesruumiga peab olema 15 m2 kahekohalise toa puhul 12 m2, ühekohalise toa puhul 9 m2;
 • personali jaoks on olemas eraldi ruumid riietumiseks, pesemiseks, WC; jms.
 • ühele klienditeenindajale on teenindamiseks ette nähtud mitte üle kaheteistkümne numbritoa ning kliente teenindavatel töötajatel peab olema neid eristav riietus ning nime ja ametikohaga rinnasilt. Lisaks peab vastuvõtupersonal valdama eesti keelt ja suhtlemistasandil inglise keelt.

Hostel (matkamaja) on puhke-, spordi- või õppe-eesmärgil reisivaid külastajaid teenindav lihtne majutusettevõte, milles on toitlustamise või söögivalmistamise võimalus. Mõned hostelile esitatavatest erinõuetest on järgmised:

 • hommikusöögi saamise või köögi kasutamise võimalus;
 • vähemalt üks pesemisruum kümne voodikoha kohta;
 • vähemalt kaks WC-d (M&N) kümne voodikoha kohta;
 • puhke- ja söögiruum, mille minimaalne pindala on 12 m2 kümne voodikoha kohta, + 0,5 m2 iga lisanduva voodikoha kohta;
 • toad 2-8 inimesele, ühele voodikohale arvestatud põrandapinda vähemalt 4 m2;
 • abi- ja personaliruumid;
 • personaliruum soovitavalt pesemisruumiga; jms;
 • kliente teenindavatel töötajatel peab olema neid eristav riietus ning nime ja ametikohaga rinnasilt. Lisaks peab vastuvõtupersonal valdama eesti keelt ja suhtlustasandil inglise keelt.

Puhkeküla ja -laager on piiratud mahus teenuseid pakkuv majutusettevõte, kus on platsid telkide ja/või haagissuvilate jaoks, parkimiskohad mootorsõidukitele ning kus võivad olla ka majutushooned (puhkeküla majakesed). Mõned puhkekülale esitatavatest erinõuetest on järgmised:

 • territoorium on ääristatud piirdega ja varustatud välisvalgustusega;
 • siseteed kaetud autole sõidetava kattega;
 • parkimisplats;
 • vähemalt üks duši ja kraanikausiga pesemisruum iga kümne platsi (või 12 inimese) kohta või kolme maja kohta;
 • vähemalt üks WC (M&N) iga kümne platsi (või 12 inimese) kohta või kolme maja kohta (lubatud ka kuivkäimlad);
 • köök söögi valmistamiseks vajalike seadmetega;
 • statsionaarsete kämpingmajakeste suurus kahe-kohalisel vähemalt 8 m2, neljakohalisel 12 m2;
 • autosuvilatele mõeldud plats on varustatud elektri-, vee- ja kanalisatsiooniühendust võimaldavate seadmetega; jms.
 • kliente teenindavatel töötajatel peab olema neid eristav riietus ning nime ja ametikohaga rinnasilt. Lisaks peab vastuvõtupersonal valdama eesti keelt ja suhtlustasandil inglise keelt. Erinõuete täielik loetelu on ära toodud eelnimetatud määruses.

Puhkemaja on puhkuseks mõeldud majutusettevõte, mille majutushoone üüritakse välja täies ulatuses ja milles on söögivalmistamise võimalus. Mõned puhkemajale esitatavatest erinõuetest on järgmised:

 • hoone on varustatud kütte-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemidega;
 • majutusruum;
 • üks või mitu ruumi minimaalse pindalaga kahekohalises 12 m2, ühekohalises 7,5 m2;
 • puhketuba minimaalse pindalaga 12 m2;
 • pesemisruum või saun;
 • WC (või kuivkäimla);
 • köök või kööginišš; jms.

Kodumajutus on füüsilise isiku valduses olevas talus, majas või korteris tema poolt pakutav majutusteenus, mis sisaldab hommikusöögi saamise võimalust. Mõned kodumajutusele esitatavatest kohustuslikest erinõuetest on järgmised:

 • vastuvõturuum (esik);
 • külaliste kasutuses kuni viis majutusruumi (tuba);
 • kuni kaheksa voodikoha kohta vähemalt üks pesemisruum; enam kui kaheksa voodikoha puhul täiendav pesemisruum;
 • kuni kaheksa voodikoha kohta vähemalt üks WC; enam kui kaheksa voodikoha puhul täiendav WC (taludes lubatud ka kuivkäimla);
 • puhkeruum pindalaga vähemalt 12 m2 (võib olla ühildatud söögiruumiga); jms.

Kodumajutuse puhul pole tubade arvu ja teenindava personali arvu vahel mingeid kohustuslikke seoseid loodud. See, kui paljusid külalisi suudetakse vastu võtta ja kvaliteetselt teenindada, sõltub juba konkreetsest teenuse osutajast.

Majutusteenusele lisaväärtuse andmiseks ja külastajatele lisaahvatluste loomiseks võib seda kombineerida erinevate lisateenustega, näiteks loodusmatkade korraldamine (kanuu-, ratta- ja ratsamatkad); spordivarustuse rentimine (jalgrattad, paadid, vesijalgrattad), jahi- ja kalaturism jne.

Arvestades perepuhkuse suurt osakaalu ei tohiks unustada ka vaba aja veetmise võimalusi