• Prindi

Kulud

Lähtudes majutusteenuse pakkumise võimaluste mitmekesisusest ja variantide paljususest, ei ole konkreetsete finantsarvutuste esitamine võimalik. Kodumajutuse puhul võib öelda, et ühe majutuskoha loomine (koos 1/8 pesuruumi ja WC-ga ühe majutuskoha kohta) läheb maksma minimaalselt 640 eurot. Võttes teenuse ühekordse osutamise (ööbimine koos toitlustamisega) hinnaks 13 eurot, selgub, et ühele majutuskohale tehtud kulutuste tasa teenimiseks tuleb teenindada vähemalt 50 klienti. Siinkohal pole arvestatud kulutusi energiale ja veele, lauanõudele, tööjõule jms.

Kõrgematele nõuetele vastava majutusettevõtte (motell, hostel, puhkemaja jne.) rajamine eeldab suuremaid investeeringuid. Investeeringute maht sõltub suuresti sellest, kas vajalikud infrastruktuurid ja kommunikatsioonid on olemas võib tuleb teha kulutusi ka nende väljaehitamisele.