• Prindi

Tegevusvõimalused

Eesti turismi suurimad sihtturud on Soome, Venemaa, Rootsi, Saksamaa ja Läti. Lisaks on viimase viie aasta jooksul (aluseks ööbimine end turismiteenuse pakkujana registreerinud ettevõtetes) keskmiselt 20% aastas kasvanud siseturism. Keskmiselt viibib välisturist Eestis 2,5 päeva.

Majutusteenuse müügil on peamisteks probleemideks majutuskoha imago kujundamine, reklaam ja tootearendus. 1999. a. loodud MTÜ Eesti Maaturism hakkab aktiivset koordineerivat rolli mängima ühtse info- ja broneerimissüsteemi loomisel.

Siiski võiksid turismitalud ise samuti aktiivsemalt end reklaamida, palju oleks abi ka ristmüügist (lähikonnas asuvad turismitalud pakuvad lisaks enda omadele välja üksteise täiendavaid teenuseid). Majutusteenuse edukama müügi huvides oleks igati kasulik lisaks ööbimisvõimalusele anda turistidele võimalus ka vaba aja sisukaks veetmiseks.

Palju aitaks kaasa hinna ja kvaliteedi suhte korrigeerimine (loodetavasti laheneb see probleem majutusettevõtete atesteerimise käigus), aga ka majutusteenuse pakkujate turundus- ja klienditeenindusalane väljaõpe.