• Prindi

Mesindus

Tegevuse tüüp: Traditsiooniline alternatiiv tavapõllumajandusele. Mesindusest elatuvatel talunikel ei pea olema palju maad, kuid eelduseks on piisava korjemaa olemasolu 2 km raadiuses mesilagruppidest. Võib viljeleda ka rändmesindust.

Maht: Mesindusega on võimalik tegelda kogu Eestis. Maksimaalne korje saadakse 4 kuni 8 mesilaspere pidamisel ühel ruurkilomeetril. Seemnepõllu tolmeldamiseks on vaja kuni 4 mesilasperet hektari kohta.

Turg: Suureneb tarbijaskonna huvi kõrgväärtuslike loodustoodete ja mesindussaaduste järgi. Mesi on põllumajandussaadus, mis on EL kvoodist vaba.

Vajalikud baasoskused ja- teadmised: Mesilaste pidamine eeldab küllalt spetsiifilisi oskusi ja teadmisi, mida on võimalik omandada kutseliste mesinike ja mesinduskonsulentide poolt korraldatavatel kursustel. 2001. a. alustas mesinike koolitamist Olustvere Teenindus- ja Majanduskool.

Tootmiskulud: Eesti mesinduses on kasutusel väga hea tootmiskulude arvestamise programm, mida võib kasutada nii algaja kui ka suurmesinik. Tootmiskulude hulka kuuluvad: mesilasperede ja mesilasemade, tarude ning muude mesilastervikute hind, samuti mesilashoone ning mesinduseks vajaliku transpordivahendi amortisatsioon ja meekäitlemise vahendite ning pakendi kulu.

Kasum: Suurtootmise rajamisel on tasuvusperiood 4-5 aastat, väiketootja jõuab hea meeaasta korral mesilaste soetamiseks tehtud kulutused kinni maksta keskmiselt aasta-paariga.

Riskid: Mesilaste haiguste levik perede, sülemite ja inventari muretsemisel haigest mesilast. Samuti sõltub mesindus suurel määral ilmastikust: kehval ja vihmasel aastal jäävad ka meesaagid väikeseks.

Võimalik kombineerida järgmiste alternatiivsete tootmissuundadega:

  • Mahepõllundus — mahemesindus;
  • maaturism — apiturism — apiteraapia.
  • marja-, puuvilja-, õlikultuuride, tatra-, ravimtaimede ning seemnekasvatus.

Soovitused: Algaja mesinik peaks endale muretsema vähemalt 2-3 kuni 10 peret. Suured investeeringud ning mesila laiendamine võiksid toimuda peale 3-4 aasta pikkust mesilaste pidamise kogemust. Mesilaspered kindlasti hankida haigusvabast mesilast ja soovitavalt kogenud mesiniku käest. Kasuks tulevad mesinduskursused ja konsulendi abi.