• Prindi

Kulud

Järgnevate finantsarvestuste koostamise aluseks on üksnes otsekulud mesilaste soetamiseks. Arvesse pole võetud vajalikke mesindustarvikuid: näovarjud, suitsikud, konkspeitlid, sülemivakad, söödanõud, meevurrid jne.

Lähtutud on olukorrast, kus tulevane mesinik soetab 10 mesilasperet ja tarud mesindushooaja alguses. Mee müügihinna puhul pole arvestatud taara hinda.

NB! Keskmiselt 25 kg mett mesilaspere kohta kolme aasta jooksul suudab saada tark, hea käega mesinik.
 
1. aasta

  €/10 peret
Plasttarud 10 tk, a'102€ 1020
Pered 10 tk, a'51€ 510
Paarunud emad 10 tk, a'10€ 100
Ravikulud 10 peret, a'3€ 30
Talvesuhkur 20kg/pere, a'0,4€/kg 80
Mesi 25/kg, a'3€ 750
Kulud kokku 1740
Tulud kokku 750

 

2. aasta (eeldatud on, et inventarist ostetakse vaid tarud; pered ja emad saadakse oma mesilast)

  €/20 peret
Plasttarud 10 tk, a'102€ 1020
Ravikulud 20 peret, a'3€ 60
Talvesuhkur 20kg/pere, a'0,4€/kg 160
Kärjepõhjad 10 taru, a'8€ 80
Mesi 25/kg, a'3€ 1500
Kulud kokku 1320
Tulud kokku 1500

 

3. aasta (eeldatud on, et inventarist ostetakse vaid tarud; pered ja emad saadakse oma mesilast)

  €/30 peret
Plasttarud 10 tk, a'102€ 1020
Ravikulud 30 peret, a'3€ 90
Talvesuhkur 20kg/pere, a'0,4€/kg 240
Kärjepõhjad 10 taru, a'8€ 80
Mesi 25/kg, a'3€ 2250
Kulud kokku 1430
Tulud kokku 2250

 

Nagu arvestustest selgub, võib peale kolmandat aastat hakata mesinik oma töö eest väikest palka saama.

Eesti mesinduses on keskmine meesaak aastas 20 kg kaubamett mesilaspere kohta, 4 €/kg hinna juures teeb see 80 eurot käivet mesilaspere kohta. Mesilaspere annab ümbritsevale keskkonnale 30-50 korda suuremat tulu tolmeldamise kaudu, kui mesinik saab mesindussaaduste näol. EL riikides arvestatakse tulu ühelt mesilasperelt aastas 80 x 40 (koefitsient) = 3200 eurot kaudne kasum rahvamajandusele. Eesti tublimate mesinike keskmine meesaak ulatub 35 kg mesilaspere kohta aastas. Samas on umbes iga viies aasta ikaldusaasta, kus mesilaspere suudab koguda keskmiselt alla 10 kg kaubamett hooaja jooksul või ainult elatussööda endale, kui sedagi. Tark mesinik Eesti tingimustes suudab viia viie aasta jooksul investeeringud ning oma töö kasumisse.

Kulusid on võimalik vähendada, kui osta odavamad puittarud. Samuti on arvestustes kasutatud üpris madalat mee hinda, hetkel on mee turuhind tunduvalt kõrgem. Pakendatud mee jaemüügihinnad kõiguvad vahemikus 3–6,4 €/kg. Otse mesiniku käest ostes kujuneb mee hinnaks keskmiselt 4–5 €/kg. Maailmaturul on pakendamata mee hulgihind 1–3 USD.