• Prindi

Tegevusvõimalused

2000–2001.a korraldas Eesti Mesinike Liit väga mahuka Eesti meeturu uuringu. Täpsemalt saab sellest lugeda 2001.a aprilli MAAMAJANDUSE ajakirjast.

Eestis toodetud mee puhul ei ole turustamisprobleeme. Kesised on võimalused teiste mesindussaaduste müügiks (õietolm, mesilasema toitepiim, taruvaik, mesilasmürk). Eestis toodetavad kogused on liiga väiksed, et välisturule minna. Lahenduseks oleksid mesinike ühistud. Eestis on kasutamata ka tööstuse poolt pakutavad võimalused: mett oleks võimalik kasutada kondiitri- ja toiduainetetööstuses. Mujal maailmas on mesi omal kohal ka kosmeetika- ja ravimitööstuses. Selleks, et mesi leiaks väärilise koha kodumaises tööstuses, tuleb tähelepanu pöörata ka tarbija harimisele. Eestis tarbitakse 500-600 tonni kohalikule meele lisaks 200 tonni importmett. Meeturu probleemid on osalt tulenenud ka sellest, et importmesi on jõudnud müüki Eesti mee sildi all.

Kuna mee tootmise tingimused on Eestis tunduvalt ebasoodsamad kui lõunapoolsetes riikides, on vaevalt tõenäoline mee tootmise omahinna langus lähitulevikus.