• Prindi

Metsamarjade kasvatamine

Tegevuse tüüp: uus kultuur, mis pakub alternatiive traditsioonilisele metsamarjade korjamisele.

Maht: võimalik leviala üle kogu Eesti, sobib ka piirkondadesse, mis on halvasti juurdepääsetavad; eriti sobivad turbaalad.

Turg: hetkel on olemas väike, kuid kindel turg loodusest korjatud värsketele ja külmutatud metsamarjadele. Kultuuris kasvatatud metsamarjadele prognoositakse küllaltki head turgu (eeldusel, et ära hakatakse kasutama ka uusi ekspordivõimalusi).

Vajalikud baasoskused ja -teadmised: sobib hästi väiketootmiseks; teatud marjasordid vajavad eritingimusi ja nende kasvatamine võib raskeks osutuda. Vajalikud on põhiteadmised ja oskused taimekasvatuse valdkonnast.

Tootmiskulud: marjaistandike rajamisega seotud investeeringumahud on küllalt suured, aastased hoolduskulud aga madalad. Tööjõukulud marjade korjamise ajal küllalt suured.

Kasum: Pärast seda, kui istandikud hakkavad saaki andma, on prognoositav kasum üsna suur, kuid ei tohiks unustada, et mõned marjakultuurid (jõhvikad) viljuvad alles 6. kasvuaastal.

Riskid: Risk on küllalt suur: Eesti on teadaolevalt ainult üks üksnes metsamarjade järjepidevale kasvatamisele ja müügile spetsialiseerunud talu/ettevõtet (Toomas Jaadla Marjasoo talu); kultuuris kasvatatud metsamarjade turunõudluse maht pole hetkeks täpselt teada. Hetkel puudub Eestis toodangumaht, mis oleks piisavalt suur pidevate tarnelepingute sõlmimiseks ja hinna dikteerimiseks.

Võimalik kombineerida järgmiste alternatiivsete tootmissuundadega:

  • maheviljelus;
  • mesindus (mesimurakas);
  • aiamarjad.

Soovitused: enne, kui vastu võtta lõplik otsus hakata metsamarju kasvatama, tuleks kindlasti nõu pidada konsulendi või vastaval alal juba mõnda aega tegelenud inimesega. Hetkel toetab Kanada mustikate kasvatamist kultuuris vastava koolitus- ja uurimisprogrammiga, seega on riskijulgetel talunikel praegu õige aeg mustikakasvatusega alustada.Enne täismahus metsamarjade kasvatamisele üleminekut oleks mõttekas kõigepealt väiksemal kasvupindalal algust teha ja sobivuse korral vähehaaval suurematele tootmismahtudele üle minna.