• Prindi

Kulud

Eestis ei ole praegu kultuuris kasvatatud metsamarju veel oluliselt müüdud ning seega on kõik andmed tasuvuse kohta üksnes hinnangulised (lähtuvalt lähinaabrite ja maailmaturu sarnastest hinnaklassidest). Alltoodud hinnakalkulatsioonid põhinevad katsetel ja üksikutes tegutsevates tootmistaludes saadud tulemustel.

Murakas
Muraka puhul on kättesaadavad üksnes Soome hinnad, seepärast pole tasuvusarvutusi esitatud. Kuopio likööritehas Soomes maksab murakakasvatajale marjade eest 14 €/kg, hektaritulu on seega 21360 kuni 42888 €/ha. Eesti osas vastavad andmed puuduvad.

Mustikakasvatuse kulud ja tulud (kevadine istutus). Näited on toodud freesturbaväljadele rajatud põldude kohta.

1.aasta: rajamine Maksumus €/ha, kileta Maksumus €/ha, kilega
Herbitsiidid (Roundup, 5 l/ha) 51 51
Traktoritööd (künd, kultiveerimine) 77 77
Kile 0 640
Kile laotamine 0 128
Istikud 8300 tk/ha, a'2 €/taim 16600 16600
Istutamine 8300 tk, a'0,03 €/taim 249 249
Rohimine 192 64
Muud kulud 115 115
Kulud rajamisel kokku 17284 17924
2.aasta    
Rohimine 192 0
Vaheltharimine 38 0
Multši laotamine (turvas) 128 0
Kulud kokku 358 0
3.aasta    
Rohimine 192 0
Vaheltharimine 38 0
Multši laotamine (turvas) 128 0
Kulud kokku 358 0
4.aasta: esimene saak    
Vahelharimine 38 0
Rohimine 192 0
Multši uuendamine 128 0
Saagikoristus 1 t/ha, min. 0,3 €/kg 300 300
Opereerimine (kastid, transport, säilitamine) 0,3 €/kg 300 300
Kulud kokku 958 600
Tulud: suured mustikad 2 €/kg, väikesed max 1,3 €/kg 1650 (pooled väikesed) 1650
5.aasta    
Vaheltharimine 38 0
Rohimine 192 0
Multši uuendamine 128 0
Saagikoristus 1 t/ha, min 0,3 €/kg 300 300
Opereerimine (kastid, transport, säilitamine) 0,3 €/kg 300 300
Kulud 958 600
Tulud: suured mustikad 2 €/kg, väikesed max 1,3 €/kg 1650 1650
6.aasta    
Vaheltharimine 38 0
Rohimine 192 0
Multši uuendamine 128 0
Saagikoristus 5 t/ha, min 0,3 €/kg 1500 1500
Opereerimine (kastid, transport, säilitamine) 0,3 €/kg 1500 1500
Kulud 3358 3000
Tulud: suured mustikad 2 €/kg, väikesed max 1,3 €/kg 8250 8250
Tulud kokku 11550 11550
Kulud kokku 23274 22124

Arvestades mustikapõllu rajamiskuludeks ümardatult 14196 €/ha, saadakse tehtud investeeringud tagasi 3.-4. saagiaastal ehk soodsal juhul 8.-9. aastal pärast põllu rajamist.
Istikute hinna esitamisel on lähtutud AS Pühajõe Talu hinnakirjast (meristeemistikud). Kuna kulutused istikutele on väga suured, soovitatakse osta vaid ¼ vajaminevast kogusest, ülejäänud istikud on otstarbekas kasvatada ise.

Jõhvikas

1.aasta €/ha
Põldude ettevalmistamine 640-1917
Taimed 50000tk, a' 0,2€ 10000
Istutamine 50000tk, a'0,03€ 1500
Hooldustööd 320
Kulud kokku 12460-13737, keskmine 13099
2.-3. aasta  
Hoolduskulud 320 € aastas 640
Kulud kokku 640
4.aasta: esimene saak (10 t/ha)  
Hooldustööd 320
Saagikoristus min. 0,3 €/kg 3000
Opereerimine (kastid, transport, säilitamine) 3196
Kulud kokku 6516
Tulud 10 t/ha, max 1,3 €/kg 13000
Tulud kokku 13000
Kulud kokku 20255

Istandik (taimed istutatud) teenib end tasa 2–3 saagiga (5.–6. tootmisaastal). Kui jõhvikad külvatakse seemnest, hakkavad jõhvikad vilja kandma 5.-6. aastal peale külvi, saadakse tehtud investeeringud tasa analoogselt mustikaga 8.-9. aastal pärast põllu rajamist.