• Prindi

Tegevusvõimalused

Enne marjakasvatusega alustamist tuleb kindlasti uurida turustamisvõimalusi: marjade kokkuostu teostavad firmad võivad sõlmida lepinguid ainult teatud piirkondades, mitte kogu Eesti ulatuses. Siiski tundub, et kultuuris kasvatatud metsamarjade turustamine Eestis on igati perspektiivikas. Edukaks läbilöömiseks on kahtlemata vajalik leida võimalusi uue toodanguliigi propageerimiseks ja sellele lisaväärtuse andmiseks.

Kultuuris kasvatatud metsamarjade kokkuostmise vastu on huvi üles näidanud kohalikud toiduainetetööstused (ostavad läbi vahendajate, nt. OÜ Saarioinen Eesti), suhteliselt lähedal asub ka Soome turg. Ekspordi puhul tuleb arvesse võtta kallist transporti ja väikeste koguste tarnimisega seotud väga suuri kulusid, mis võivad saadavad tulud nullilähedaseks muuta. Juhul, kui Eesti tootjad soovivad Soome ja Rootsi marjakasvatajatega konkureerida ning oma toodangut välisturul edukalt müüa, tuleks kindalasti mõelda võimalustele eksporti koordineerida ning mitmete marjakasvatajate toodangut ühiselt müües transpordikulusid vähendada.

Turusüsteemide ja struktuuride parandamise osas on veel palju ära teha. Kindlasti annaks marjakasvatamisega algust teha otsustavale talunikule kindlust kokkuostjaga sõlmitud eellepingud, mis on üsna tavalised nt. Soomes (pikaajalise viljumisperioodiga kultuuride puhul on see ilmselt üsna keerukas), turustusühistute asutamine jne.