• Prindi

Puitmajade ehitamine

Tegevuse tüüp: Eestis traditsiooniline majandustegevus.

Maht: palkmaju ehitatakse kogu Eestis, materjali kättesaadavuse ja väiksemate veokulude tõttu sobib eriti hästi tihedama metsastatusega piirkondadesse (Kagu-Eesti). Hea kõrvaltegevus metsomanikust talupidajale.

Turg: Eesti turg on küllalt väike ja juhuslik ning sobib rohkem üksikettevõtjatele; väike- ja keskmisega suurusega ettevõtetel on võimalik toodangu müük ka Rootsi, Norrasse, Saksamaale, Venemaale jne.

Vajalikud baasoskused ja –teadmised: eeldab algteadmisi ja oskusi puutöö vallast.

Tootmiskulud: Tootmiskulud sõltuvad sellest, kas lisaks materjalile on vaja muretseda ka tööriistad; üldiselt võib hinnata mõõdukateks.

Kasum: kasum on kõige suurem oma metsa ja kindla turu korral. Üha suuremat tähtsust omab töö kvaliteet, mis määrab hinna ja sellest tuleneva kasumi.

Riskid: riskid seonduvad ebakvaliteetse materjali kasutamise ja ebapiisavate oskustega.

Võimalik kombineeridajärgmiste alternatiivsetetootmissuundadega:

  • Maaturism;
  • mahepõllundus;
  • puidu töötlemine;
  • suveniirid.

Soovitused: puitmajade ehitamisest huvitatud ettevõtja võiks ära käia vastavatel kursustel, mida korraldatakse Räpina Metsakoolis, Sagadis ja Luua Metsakoolis.