• Prindi

Tegevusvõimalused

Praegust turuseisu arvestades võib öelda, et Eestis tegutseb sadakond suuremat puitmajade tootjat, valdav osa toodangust müüakse välisturgudel. Üksikettevõtjate arv tõusnud ligi kahesajani, nende toodang valmib põhiliselt eritellimuste alusel ja jääb Eestisse. Taoline turg on küll mahult väike, kuid see-eest suhteliselt stabiilne.

Küllalt palju palkmaju müüakse Saksamaale, Rootsi, Norrasse, Prantsusmaale ja mingil määral ka Venemaale.

Palkmajade ehitamisel on suured traditsioonid eelkõige Norras, sealsed ehitised on oma konstruktsioonilt ka kõige keerukamad.

Välisturul läbilöömise seisukohalt on paremas olukorras suuremad firmad, mis saavad toormaterjali suuremates kogustes kokku osta ning välja töötada kindlad tüüptooted; eritellimuste täitmine jääb väike- ja üksiktootjate pärusmaaks.