• Prindi

Kulud

Õunapuude istikud maksavad 3…5 €/tk. Tavatehnoloogia kasutusega õunaaia rajamine läheb maksma 6400 €/ha; kääbusõunapuude istandiku rajamine koos kõigi vajalike süsteemidega aga 12800 €/ha. Keskmiseks maksumuseks võiks igal juhul arvestada 9590-19173 €/ha. Ühe hektari suuruse õunapuuaia kastmis- ja väetussüsteem maksab umbes 3835 eurot. Kui istandiku kasutusajaks arvestada 10-15 aastat, siis kulu aasta kohta tuleks 383 eurot. Teisisõnu, kui arvestame õunaaia saagikuseks 20 t/ha, saab süsteemide maksumuse tasa teenida ühe saagiaastaga.

Õunapuude kohta võib üldistavalt öelda, et keskmise müügihinna 0,1 €/kg puhul saavad aia rajamis- ja nooraia hooldamiskulud kaetud alles 5. saagiaastal ehk 12. aastal pärast aia istutamist. Seda tuleks eriti arvestada pangalaenu võtmisel, sest laenuintresside arvelt nihkub investeeringute tasuvusaeg vähemalt 5 aasta võrra edasi.

Pirni- ja ploomipuude istikute hinnaks on olenevalt sordist ja standardist 2,6-4,5 €/tk, kirsipuude istikud maksavad 3,8-6,4 €/tk.

Viinamarju võib edukalt ja ilma oluliste lisakulutusteta kasvatada suurte, köetavate kasvuhoonete vahekoridorides; eriti hästi kasvab viinamari tomati- ja roosikasvuhoones.

Kuna ploomi-, kirsi- ja viinamarjakasvatuse puhul puuduvad usaldusväärsed finantsarvestused, on siinkohal esitatud vaid õunakasvatuse näidistasuvusarvestused (koostatud Rando Värniku poolt). Andmed pärinevad raamatust “Õun aias ja köögis”.

Madalakasvulise õunaaia toomise tasuvus (1 ha kohta, istutusskeem 4 x 1,5).

Rajamine
Orgaaniline väetis laotamisega, 60 t, a'6,4€ 384
Keemiline umbrohutõrje 5,3 l, a'15€/l 80
Künd ja kultiveerimine 6 t, a'7€ 42
Mineraalväetise külv 277
Istandike markeerimine 20 t, a'1,5€ 30
Istutuseelsed kulud kokku 813
Istutamine  
Istikud 1667 tk, a'3€ 5001
Istikute vedu 10 t, a'2€ 20
Istutusaukude kaevamine ja istutamine, 1667 tk, a'0,6€ 1000
Istikute toetamine vaiadega, 1667 tk, 1,6€ 2667
Keemiline umbrohutõrje 3,8 l, a'14€ 53
Mururiba rajamine (laius 2m), 1900 kg, a'0,1€ 190
Tarastamine 400m, a'5€ 2000
Tuulekaitse rajamine 200m, a'2€ 400
Niisutussüsteemi kulum 382
Traktorite ja põllutöömasinate kulum 1492
Istutamine kokku 13205
Rajamisega seotud kulud kokku 14018


Noore õunaaia hooldamine (4 aasta kulud)

Muru niitmine reavahedest 32 t, a'4€ 128
Umbrohutõrje võrade alt 8 l, a'21€ 168
Pritsimine 2,8 l, a'134€ 375
Väetamine lämmastikuga 32kg, a'4€ 128
Istandiku lõikamine, okste koristamine 1667 tk, a'1,5€ 2500
Niisutussüsteemi kulum 1530
Traktorite ja põllutöömasinate kulum 5970
Noore õunaaia hoolduskulud kokku 10799
Kulud 1 saagieelse aasta kohta 2700


Kandeealise õunaaia hooldamine ja saagikoristus (15 saagiaastat)

Hooldus ja lõikamine saagiaastal 13370
Pritsimine CaNO3 ja CaCl2-ga saagiaastal 322
Õunakoristuskotid 20 tk, a'32 € 640
Konteinerid (300kg) ja kastid (20kg) 500
Korjamine, õunte vedu aiast lattu 300000kg, a'0,02 € 6000
Niisutussüsteemi kulum 1910
Traktorite ja põllutöömasinate kulum 7462
15 saagiaasta kulud kokku 30204
Kulud 1 saagiaasta kohta 2014

Õunte tootmishinna kujunemine

Aia rajamise kulud, ha 9573
Traktorite ja põllutöömasinate kulu kokku, ha 14923
Niisutussüsteemi kulum, ha 3821
Tarastamine, ha 2045
Tuulekaitse rajamine, ha 447
Noore õunaaia hooldusperiood (4 a) kokku, ha 3380
Saagiaasta kulud (sh. kastid ja korjamine) kokku, ha 20581
Energia ja kütuse kulud 20 a peale kokku, ha 3383
Kulud 20 a peale kokku 58153

15 saagiaasta tulud

Kogusaak 300000kg, a'0,3 € (20000 kg/aastas, 15 a.) 90000
Puhastulu, ha 18540
Puhastulu, kg 0,06
Tootmise rentaablus, % 32%

Kõigi viljapuude istikuid tuleks osta üksnes tunnustatud puukoolidest. Tunnustatud puukoolide nimekiri on ära toodud aianduse infokataloogis “Aiatark 2000”.