• Prindi

Rapsi kasvatamine

Tegevuse tüüp: taimekasvatusharu (õlitaimed), mis sobib hästi nii väike- kui ka suurtootjale; lisatulu allikaks on ka endakasvatatud seemne kasutamine jõusöödana talus kohapeal.

Maht: arvestades 1999. aasta suvel avatud õlitöötlemistehase AS Werol Tehased tootmismahtusid, oleks toorainevajaduse rahuldamiseks rapsi/rüpsi kasvatuspinda vaja suurendada 40-50 tuhande hektarini.

Turg: hetkel ostavad Eestis rapsi/rüpsi külviseemet vähemal määral kokku seemnekasvatajad. Rapsi/rüpsi seemet müüakse töötlemiseks lisaks AS Werol Tehastele ka Soome.

Vajalikud baasoskused ja –teadmised: eeldab teadmisi agrotehnikast (eriti taimekaitsest), külvikordadest, oskust valida sobivaid eelkultuure.

Tootmiskulud: tootmiskulud on struktuurilt ja mahult peaaegu võrreldavad teiste põllukultuuridega (teraviljad) olenevalt taimekaitsevajadustest.

Kasum: raps/rüps hakkavad arvestatavat kasumit andma siis, kui toodangumaht hektarilt on vähemalt 1,8 tonni.

Riskid: vähene saagikus, mille põhjuseks on agrotehnilised eksimused, ebakindel ilmastik, kasvatajate vähesed kogemused.

Võimalik kombineerida järgmiste alternatiivsete tootmissuundadega:

  • mesindus.

Soovitused: kasvatajad peaksid hoolikalt läbi mõtlema, mida ja kuidas teha, valima sobiva agrotehnika ning algajal oleks igati mõistlik tutvuda edukamate rapsikasvatajate tööga.