• Prindi

Ajalugu

Eestis alustati ristõieliste õlikultuuride (raps/rüps) kasvatamist 1980-ndate aastate keskel. Tegu on Eesti tingimustes kõige paremini kasvava õlikultuuriga (Brassica campestris L., Brassica napus L). Seoses suurte ümberkorraldustega põllumajanduses jäi rapsikasvatus Eestis mitmeks aastaks tagaplaanile.

1993. aastast alates on olukord tasapisi paranema hakanud ja võib eeldada, et seoses 1999. aastal Jõgevamaal Painkülas tegevust alustanud AS Werol Tehased õlitehasega, millel on suured tootmis-võimsused ja soov kasvatajatega eellepinguid sõlmida (2001.a. sõlmiti kasvatamislepinguid 25-27 000 tonnile) peaks põllumajandustootjates huvi rapsi ja rüpsi kasvatamise vastu suurenema. AS Werol Tehased sõlmivad nii kasvatamise kui ka ostu-müügi lepinguid.

Selleks, et rapsi kasvatamine muutuks tulusaks, peaks suurenema selle kultuuri hektarisaak (hetkel keskmiselt 1,2 t/ha, see on Põhjamaade madalaim). Hektaritulu suurendaks ka seemne pressimine õliks ja jõusööda-koogiks talus või selle läheduses (jõusööt oma tarbeks, õli müügiks).

Praeguste hektarisaakide ja tootmishindadega ei suuda Eesti oma rapsitoodanguga välisturukonkurentsis läbi lüüa, aga kuna hetkeseisuga on kohalik turg täitmata, pole see eesmärgina ka esmatähtis.