• Prindi

Kulud

Tasuvusarvutuste koostamisel on aluseks võetud hektarisaagid 1,5, 1,8 ja 2,2 tonni seemet/ha ning arvandmed baseeruvad vastavatel Eesti keskmistel näitajatel.

Rapsi kasvatamise tasuvusarvutused (t/ha)

  1,5 t/ha 1,8 t/ha 2,2 t/ha
Harimiskulud 121 121 121
Seeme (puhitud) 10 kg/ha, a'3-4,5 € 30-45 30-45 30-45
Väetised ja pestitsiidid 128-224 €/ha (väetised 400-500 kg/ha, pestitsiidid 45 €/ha) 77 96 112
Koristuskulud 35 €/ha 35 35 35
Kuivatamine 16 €/t 24 29 35
Kokkuostuhind 179 €/t 269 322 394
Kulud kokku 571 648 1390
Tulud kokku 269 322 394

Kiire arvutus näitab, et Eesti keskmise hektarisaagi (1,2 t/ha) puhul kujuneb kahjum veelgi suuremaks ja rapsi kasvatamine taolise saagikuse juures toimub talu muude vahendite arvelt. Samuti kasvavad kulud, kui kasutada kallimaid väetisi (nt. Kemira täisväetise hind oli 2001.a. 224 €/t); kulude tõusevad ka harimiskulude arvel, seda tänu kallinevale kütusele.
AS Werol Tehased ostab rapsiseemet kokku sama hinnaga, mida makstakse rapsikasvatajatele maailma-turul: 179 €/t. Tegemist on lepingusse märgitud miinimumhinna alampiiriga, tegelik hind määratakse sügisese maailmaturu hinna järgi.