• Prindi

Tegevusvõimalused

Hetkel toodab rafineeritud rapsiõli Eestis ainsana AS Werol Tehased. Et rahuldada Painküla õlitööstuse vajadusi tooraine osas, oleks Eestis vaja kasvatada ca 60 000 - 65 000 tonni rapsi, selleks oleks õlikultuure vaja külvata ja kasvatada ca 40 000 hektaril. 2001. a. sõlmiti kasvatamislepinguid 25-27 000 tonni ulatuses. Seega tuuakse ülejäänud osa vajaminevast kogusest sisse (ligikaudu 37 000 tonni).

Oma toorainevajaduste rahuldamiseks ja tootjatele kindla turu loomiseks sõlmib AS Werol Tehased põllumeestega rapsi/rüpsi kasvatamise lepinguid. Lepingu sõlmimisel fikseeritakse külvipinna suurus, realiseeritav seemnekogus ja miinimum baasihind, varutavale saagile esitatavad nõuded. Juhul, kui tegemist on rapsikasvatajatega, kes kasvatamislepingut sõlminud pole, kuid soovivad siiski oma seemet müüa, sõlmitakse ostu-müügilepingud.

Lisaks annab AS Werol Tehased oma lepingupart-neritest rapsikasvatajatele krediiti nii väetiste kui ka taimekaitsevahendite muretsemiseks. Sügisel, pärast seemnete tarnimist tehasesse tehakse tasaarvestus ning krediidisumma arvatakse kasvataja saagi maksumusest maha.

Rapsiseemet ostavad kokku ka erinevad seemne-kasvatusettevõtted. Enne seda, kui AS Werol Tehased alustas rapsiseemne kokkuostu, müüdi Eestis kasvatatud rapsiseeme Soome ja Taani. Müük Soome jätkub väiksemas mahus ka praegu.

Võttes arvesse asjaolu, et rapsi koristamine ja töötlemine eeldab korralikku masinaparki, oleks väiketootjale suur abi vastavatest masinaühistutest, mille osanikud muretseksid ühiselt vajalikud seadmed ja kasutaksid neid ühiselt. Lisasissetuleku võimalus oleks koristus- ja kuivatusteenuse pakkumine mitteliikmetest rapsikasvatajatele.