• Prindi

Seemnekasvatus

Tegevuse tüüp:  taimekasvatusharu, mille eesmärgiks on sordiehtsa põllukultuuri seemne tootmine. Võimalik on spetsialiseeruda seemnete paljundamisele lepingu alusel sordi omaniku või seemnekeskusega ning  ka seemnekeskuse loomisele.

Maht: arvestades kasvavat vajadust kvaliteetse sordiseemne järele võib eeldada küllalt suurt turumahtu, mis seemnekasvatajatel täita tuleb.

Turg:  kuna sertifitseeritud seemet kasutatakse Eestis veel väga vähe (1999. a. arvestuslikult vaid 9%), siis tuleb esmane tähelepanu keskendada siseturule. Välisturule on võimalik pääseda vaid üksikute seemneliikidega (nt. valge sinep, heintaimed).

Vajalikud baasoskused ja –teadmised:  eeldab küllalt põhjalikke teadmisi taime- ja seemnekasvatusest.

Tootmiskulud:  seemnekeskuse loomine on küllalt kulukas: vajalik on kvaliteetsete puhastamis-, kuivatamis-, puhtimis- ja pakkimisseadmete olemasolu; kvaliteetse seemne paljundamine eeldab kaasaegset tehnikat ja põhjalikult välja arendatud seemnekasvatusskeeme (külvikorrad, taimekaitse jne.). Seega on teraviljaseemne kasvatusega alustamine hetkel nii kulukas, et praegused hinnad seda ei kompenseeri.

Kasum:  kõige paremat kasumit annab turu nõudlusi arvestav seemnetootmine.

Riskid: Suurimaks riskiteguriks on ilmastikutingimused: seemnesaagi võib olenevalt kultuurist rikkuda nii liigniiskus kui ka põud. Oluline on ka õigete agrotehniliste võtete kasutamine (taimekaitse jne.) ning seemnekasvatusele rakendatavate nõuete täitmine (nt. põldude isolatsiooninõuded).

Võimalik kombineerida järgmiste alternatiivsete tootmissuundadega:

  • maheviljelus;
  • rapsikasvatus.

Soovitused: enne seemnekasvatuse või seemnekeskuse loomise kasuks otsustamist tuleks kindlasti konsulteerida kogenud seemnekasvataja või Põllumajandusameti vastava osakonna töötajatega. Seemnekasvatuse alustamisel tuleks pöörduda ka sordi omanike ja esindajate poole.