• Prindi

Ajalugu

Eestis tegutseb hetkel kümmekond suuremat sertifitseeritud seemnekeskust, mis kasvatavad seemet ise või on lepingulistes suhetes seemnete paljundajatega, kelle toodangut seemnekeskus töötleb, pakendab ja müüb. Seemnekasvatus on praegusel hetkel küllalt killustunud, Taimetoodangu andmebaasis on ligemale 800 tootjat.

Eesti on Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (ISTA) liige alates 1994. aastast, OECD Seemneskeemidega liitus Eesti 1997. aastal. Kõik see kinnitab, et Eestis seemnetootmisskeemid on rahvusvaheliselt tunnustatud ning seemet võib turustada kõigis OECD skeemidega ühinenud riikides; samal ajal toodetakse ja kasutatakse sertifitseeritud seemet Eestis väga vähe — 1998. aastal arvestuslikult 5%, 1999. aastal 9%.

Eriti suured probleemid on seotud kartuliga: kui 1980-ndatel aastatel kasvatati Jõgeva Sordiaretuse Instituudi andmetel seemnekartuli eliitseemet enam kui 700 ha ja supereliiti üle 500 ha, siis 1994. aastal olid vastavad kasvupinnad 68 ja 28 ha, praeguseks on kasvupinnad vähenenud veel kaks korda.

Peamisteks põhjusteks on:

  • üldine madal ostujõud, mistõttu tootjad eelis-tavad oma tarbeks kasutada sertifitseerimata seemet;
  • seemne turustamise keti puudumine;
  • puudulikult väljaarendatud seemne tootmise skeemid;
  • seemne koristamisel kasutatav kaasaja nõuetele mittevastav tehnika (kombainid) ja töötlemisel kasutatav moraalselt vananenud ning nõuetele mittevastav sisseseade (kuivatid, sorteerid); vaid 30-50% kasvatatud seemnest saab sertifitseeritud ehk tunnustatud vastavaks kehtestatud kvaliteedinõuetele;
  • tootja vähene teadlikkus: ebapiisav koolitus ja puudulik arusaamine sertifitseeritud seemne kasutamise vajalikkusest.

Seemnekasvatuses toimub hetkel tihe konkurents kohalike ja imporditavate sortide vahel. Vastavate kokkulepete olemasolul sordi omanikega on võimalik ära kasutada madalaid tootmiskulusid välismaiste sortide seemne tootmisel Eestis ning seemne turustamisel välisriikides. Samas aitab sertifitseeritud seemne kasutamisele kaasa ka antavate toetuste senisest tugevam sidumine kvaliteetse seemne kasutamisega. Sertifitseeritud seemne kasutamist on pärssinud ka puudulik sortide esindajate-poolne reklaam oma sortide propageerimiseks.