• Prindi

Kasutatud infomaterjalid

  • “Seemnepõldude tunnustamise kord”. Põllumajandusministri määrus nr. 22, lisa 1.
  • “Põllukultuuride seemnete riikliku kontrolli, müügi, sisse- ja väljaveo kord”. Põllumajandusministri määrus nr. 6, lisa 1.
  • Rand, L. “Seeme peab tulu tooma”, “Maakodu” 3/1999.
  • Porila, M. “Saagi loob terve kartuliseeme”, “Maaleht” nr 41, 21. oktoober 1999.
  • Einola, A. “Seemnekartuli kasvatamine Einola talus”, “Maakodu” nr. 8/9, 1999.
  • Taimetoodangu Inspektsiooni teataja, 2/1999.
  • Maaelu Riiklik Arengukava, 1999.
  • Internet: Jõgeva Sordiaretuse Instituut: http://www.jpbi.ee/ Seemnekasvatus. Sordileht.

AS Eesti Sordiseeme, Enn Laidvee tel. 603 4039, e-mail Sordiseeme[A]hot.ee
Pilsu talu, Enn Ajaots tel 745 4110, e-mail marge.ajaots[A]mail.ee
AS Tartu Agro, Irene Olak, tel. 749 9102, e-mail tagro[A]hot.ee