• Prindi

Kulud

Teravilja- ja kartuliseemnekasvatus on viimastel aastatel olnud stabiilne. Hetkel on võrreldes eelnevate aastatega tõusev õlikultuuride ja heintaimede seemnekasvatus. Sertifitseeritud seemne hind sõltub kultuurist, sordist, seemne kategooriast, töötlemise omapärast (puhtimine) jt. faktoritest. Teravilja puhul kujuneb kohalike sortide eliitseemne hinnaks 0,2-0,3 €/kg, sama hinnaga on võimalik saada välismaiste sortide madalamaid, Eestis kasvatatud paljundusi. Rapsi sertifitseeritud seemne turuhind on ligikaudu 3 €/kg, heinaseemne, nt. valge ristiku tootmistsükkel kestab 3 aastat ja seemne keskmiseks müügihinnaks ligikaudu 5 €/kg ja rohkem.

Kindlasti tuleb arvestada sellega, et teraviljaseemne kasvatusega alustamine on väga kapitalimahukas. Seemnekasvatusega võiksid eelkõige katsetada need, kellel on lisaks kuivatitele ja sorteeridele olemas ka kindel leping seemnete müügiks. 2001. aastal lõppes teraviljaseemnete ost riigi seemnereservi, seega on seemneturul oodata olulisi muutusi: tuleb leida uusi turustamiskanaleid.

Konkreetset finantsarvutust on väga raske teha. Üldjoontes on see sarnane vastava kultuuri kasvatamiseks tehtavate kuludega + pakendamise kulud, kuid reeglina on väetamisele, taimekaitsele tehtavad kulutused suuremad.

Ligikaudsed arvutused teravilja seemnekasvatuse kulude kohta (tootmisperioodiks 1 aasta)

Külvieelne mullaharimine (künd, libistamine, kultiveerimine, kivikorjamine) ja külv 73
Seeme 250 kg/ha, a'0,3 €/kg 75
Väetamine 96
Taimekaitse 64
Koristamine 34
Kuivatamine+puhastamine a'19 €/t 77
Puhtimine: puhis 38 €/t, puhtimise töö+taara 9,6 €/t (1 ha arvestuslikult 12€) 48
Litsentsitasu sordi omanikule 5-10€ hinnast 77
Kulud kokku 544+pakendamine
Seemne müük 4000kg, a'0,2 € 800
Tulud kokku 800
Puhastulu 256