• Prindi

Nõuetele vastavus

Nõuetele vastavus (inglise keeles cross compliance) on põllumajandustootmist käsitlev reeglistik põllumajandusettevõtetele, kes kasutavad maad ja taotlevad toetusi. Keskkonnakaitse, inimeste ja loomade tervishoiu ja taimetervise ning loomade heaolu alastest standarditest kinnipidamisest hakkab põllumajandustootjal sõltuma saadava toetuse suurus. Süsteem peaks välistama juhud, kus põllumajandustootja saab elementaarsete nõuete rikkumisel karistada küll valdkonna järelvalveasutuse poolt, kuid saab siiski põllumajandustoetusi.

Süsteem koosneb kahest osast: maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded (kehtestab põllumajandusminister määrusega) ja kohustuslikud majandamisnõuded (tulenevad eri õigusaktide nõuetest ja avaldatakse loeteluna).

Toetuse saaja peab järgima nõudeid oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal kogu kalendriaasta jooksul. Nõuete rikkumisel vähendatakse taotleja kõikide eelnevalt loetletud toetuste summat.

Nõuetele vastavuse (NV) süsteem käivitati Euroopa Liidus 2003. aastal ning on Eestis rakendunud järk-järgult aastatel 2004–2013. Nõuetele vastavuse alused on kehtestatud ELi Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 1306/2013 artiklites 91–101 ja lisas II, „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse“ §-s 32–34 ning põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. aasta määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“.

Loe lisaks maaeluministeeriumi kodulehelt

Trükis "Nõuetele vastavus ja rohestamine 2016"