• Prindi

Nõustamine ja toetused

Nõuetele vastavuse alane nõustamine

Ettevõtjaid nõustavad konsulendid, kes on läbinud vastava koolituse. Konsulendi abiga viiakse ettevõttes läbi nõuetele vastavuse audit, mille tulemusena koostatakse aruanne ehk auditilehed. Antud aruanne koos kokkuvõttega ja võimalike lisadega on ettevõtte sisene dokument, mis annab ettevõtjale ülevaate ettevõtte vastavusest nõuetele. Nõustamine (audit) toimub koos ettevõtte omanikuga (või selleks volitatud isikuga), tema informatsiooni alusel ning auditi tulemus jääb ettevõtja käsutusse.

Nõuandetoetuse taotlemine

Teave nõuandetoetusest.

 

Nõuetele vastavuse ala konsulendid

Tootjal on õigus sõlmida nõuetele vastavuse valdkonnas vastava koolituse läbinud konsulentidega toetusõiguslik nõustamisleping.
Nõuetele vastavuse alast nõuannet saab ka koolituse läbinud nõustajatelt. Nõustajaga aga ei saa sõlmida toetusõiguslikku nõuandelepingut.

Nõuetele vastavuse nõuete alase koolituse tunnistuse saanud konsulendid ja nõustajad  (valdkond nõuetele vastavus) leiad SIIT: 
http://www.pikk.ee/nouandeteenistus/konsulendid/leia-konsulent