• Prindi

Külvikord

Agrotehnikanõuete täitmine, sh viljavaheldus ja külvikord, tagavad taimedele soodsad kasvutingimused ja loovad eeldused ratsionaalseks maakasutuseks.

Autorid: Enn Lauringson ja Liina Talgre (juuli 2014)