• Prindi

Ettevalmistus

Istandiku maa-ala ettevalmistus sõltub mulla viljakusest ja seetõttu on vajalikud mulla analüüsid. Astelpaju vajab pärast istutust ja hiljem kõrgete saakide saamiseks viljakat ja hästi õhustatud mulda. Kuigi astelpaju on vähenõudlik ja looduses levivad taimed erineva viljakuse mullal, siis tootmises on oluline pärast lõikamisega saagikoristamist tugev uute võrsete kasv.

Enne rajamist tehakse istandiku plaan. Märgitakse sortide ja emastaimede ning isastaimede asukohad. Isastaimede planeerimisel on erinevaid võimalusi ja oluline on arvestada valitud kasvukoha tingimustega, sest astelpaju on tuultolmleja. Soovitatakse istutada emas- ja isastaimed arvestusega, et 6…10 emastaime kohta oleks üks isastaim. Samas tuleb ka ökonoomilisest aspektist lähtuvalt arvestada, et saagita isastaimed vähendavad istandikust saadavat tulu. Seetõttu on kirjanduses ka soovitatud, et üks isas- ja emastaimede rida (vahekord vastavalt soovitustele) rajada vaheldumisi kahe ainult emastaimede reaga. On arvestatud, et üks isastaim tolmeldab emastaimi kuni 100 m kaugusele. Samas aga mõjutab kaugus saagikust – saagikuse vähenemine on olnud alates 64-st meetrist. Väiksemas istandikus aga istutatakse isastaimed tuulepoolsele küljele ja seega enamasti lääne poole. Istikute vajadus sõltub istutusskeemist. Levinud on taimede vahe reas 2 m ja ridade vahe 4 m (2x4) ja siis kulub istikuid hektarile 1250. Lõikamisega saagikoristuse korral on otstarbekas istutada  tihedamalt (1x3…4). Istikute vajadust saab arvutada – pinnaühik ruutmeetrites: (taimevahe x reavahe). Taimede arv võib muutuda seoses vajadusel planeeritavate vaheteedega kvartalite vahel. Orienteeruv kvartali suurus on 20 rida. Taimede read planeeritakse põhja-lõuna suunas. Istandiku eaks võib arvestada vähemalt 10 aastat.

Autor: Kadri Karp (oktoober 2014)