• Prindi

Harimine

Istandiku maa-ala ettevalmistusega on soovitatav alustada aasta enne taimede istutamist. Kergete muldade puhul kasvatatakse eelvilja eesmärgiga suurendada mullas orgaanilise aine sisaldust,  samuti on oluline umbrohtude hävitamine. Umbrohtude hävitamiseks on võimalik kasutada ka herbitsiide. Samas aga on astelpaju sobiv kultuur maheviljelusse ja seetõttu on soovitatavad teised meetodid. Eelviljaks sobib talivili, mille haljasmass küntakse varakevadel mulda. Väheviljaka mulla puhul võib anda ka orgaanilist väetist (kompost või kõdusõnnik). Viljaka mulla puhul ei ole orgaanilised väetised vajalikud. Varuväetamisel on oluline arvestada taimede suurema P-nõudlusega. Väga happelist mulda eelnevalt lubjatakse.

Kevadel enne istutust kultiveeritakse maa, istikute paremaks juurdumiseks võib kasutada kilemultši, mis mõne aasta pärast eemaldatakse. Kilemultš loob head tingimused juurdumiseks ja seega soodustab taimede istutusjärgset kiiret kasvu.  Samas aga jäävad juured soodsamatesse tingimustesse kilepeenra alla ega levi kaugemale, mistõttu väheneb seisukindlus,  eriti oluline on see isastaimede puhul, mida lõigatakse vähem.

Autor: Kadri Karp (oktoober 2014)