• Prindi

Saagikus ja kvaliteet

Noorte põõsaste saagikus on 2...4 kg. Viljakandeperioodi keskmine saak võib olla 9 kg. Produktiivseim iga on 4...7a.  Saagikuse puhul on oluline arvestada koristusviisiga. Lõikusega koristamisel jääb alumiste okste saak korjamata ja korjatav saak sõltub oluliselt lõikusjärgsest juurdekasvust,  seetõttu mõjutavad seda oluliselt antud kasvukoha agrofoon ja sordi kasvuiseloom.

Autor: Kadri Karp (oktoober 2014)