• Prindi

Harimine

Harimistöödega alustatakse aasta enne istandiku rajamist. Kasvatustehnoloogiatest on levinud kileviljelus ja seetõttu on maaharimise eesmärgiks mulla ettevalmistamine kilepanekuks.  Sügisene maaharimine sõltub eelkultuurist. Umbrohtunud teraviljapõllud vajavad randaalimist. Sellisel juhul küntakse sügiskünniperioodi lõppfaasis, s.o oktoobri teisel-kolmandal dekaadil. Sügisel küntud maa-ala kultiveeritakse kevadel. Selle järel on vajalik läbi viia umbrohutõrje, milleks on mitu võimalust. Kui ei taheta kasutada herbitsiide, siis toimub umbrohtude hävitamine eelviljade kasvatamisega või maaharimisega. Maad kultiveeritakse orienteeruvalt iga 2 nädala järel, seetõttu on umbrohtude selline tõrjeviis töömahukas. Kemikaalidega umbrohu hävitamisel on levinud lehe kaudu mõjuvad herbitsiidid, mille toimeaine on glüfosaat. Umbrohu pruunistumise järel võib alustada mullaharimisega. Vastavalt vajadusele kultiveeritakse 2...3 korda. Seejärel toimub kilepanek koos tilkkastmissüsteemi voolikute paigaldamisega kile alla.


             Autorid: Asta Libek ja Kadri Karp (sügis2014)