• Prindi

Kasutatud kirjandus ja kasulikke linke

  • Taimest http://www.luontoportti.com/suomi/en/kukkakasvit/arctic-bramble
  • Mesimurakast http://www.helsinki.fi/ruralia/NWFPs-conference2013/pdf/Kokko.pdf
  • Teadustöö Soomes http://www.mtt.fi/afs/pdf/afsf7_455.pdf
  • Reier, Ü. 1982. Murakad. Tln. 157 lk.
  • Vool, E., Karp, K., Starast, M., Paal, T., Luik, A. 2011. Growth habit of arctic bramble (Rubus arcticus) within Kaansoo conservation area in Estonia. Baltic Forestry, 17(2), 170- 78.
  • Karp, K. 2001. Agrotehniliste võtete ja sordi mõju mesimuraka (Rubus arcticus L.) ja aedmaasika (Fragaria x ananassa) taimede kasvule ja saagikusele. Doktoritöö. Tartu.
  • Vool, E.; Karp, K.; Noormets, M.; Moor, U.; Starast, M. 2009. The productivity and fruit quality of the arctic bramble (Rubus arcticus ssp. arcticus) and hybrid arctic bramble (Rubus arcticus ssp. arcticus x Rubus arcticus ssp. stellatus). Acta Agriculturæ Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, 59(3), 217-224.
  • Vool, E. 2009. Yield and fruit quality of some selected bramble (Rubus) species. (Perekonna murakas (Rubus) mõnede liikide saagikus ja viljade kvaliteet.) Doktoritöö. Tartu.

Asta Libek ja Kadri Karp (sügis 2014)