• Prindi

Saagikus ja kvaliteet

Õunasaak Eestis on aastati ebastabiilne, kuid arvestada võib 10…20 t hektarilt. Toodetakse lauaõuna, spetsiaalselt tööstusele mahlaõuna tootmine ei ole Eestis levinud. Kvaliteedinõuetele vastava saagi saamine sõltub nii ilmastikust kui ka hooldustöödest.  Lauaõuntele on kehtestatud kvaliteedinõuded, milles on toodud miinimumnõuded, nõuded küpsuse kohta ja õunad on liigitatud ekstra, esimesse ja teise klassi. Täpsemalt on toodud siin.

Lubatud korgistumine sordil 'Liivi kuldrenett' Õunte suurus sõltub viljade harvendamisest
   
Õunte värvumist mõjutab valgus ('Sügisdessert') Puudulik värvumine varju tõttu

Autor: Kadri Karp (oktoober 2014)