• Prindi

Ploomipuu

Ploomipuid kasvatatakse poogitud puudena, mis on saadud sordi pookimisel seemikalusele, vähem on levinud vegetatiivalusele pookimine ja omajuursed puud. Ploomisorte paljundatakse ainult vegetatiivselt, sest pärilike omaduste tõttu ei saada sordi seemnete külvamisel sama sorti. Seemikaluste paljundamisel on kasutatud peamiselt haralise ploomipuu  seemneid. Ka käesoleval ajal soovitatakse seemikalustena haralist ploomipuud (alõtša), kui tugevakasvulist alust äri- ja koduaeda ning 'Wangenheimi' seemikuid (poolnõrga- kuni keskmisekasvuline, perspektiivsena). Vegetatiivalused on katsetamisel ja alles levimas. Seega võivad ühe sordi ploomipuud olla erineva kasvuga sõltuvalt paljundamisest. Pookealus moodustab puu juurestiku ja temast sõltub puu seisukindlus, varustatus vee ja toiteelementidega. Poogend aga varustab juurestikku lehtedes moodustunud toitainetega ja mõjutab sellega juurte kasvu. Poogendi hävimisel hakkab kasvama pookealus (haraline ploomipuu).

Ploomipuude kasvatamisel on oluline arvestada sordi viljastumisega. Mitmed ploomisordid vajavad saagi moodustumiseks teise sordi tolmu, mida arvestatakse istandiku planeerimisel. Ploomipuudel ei esine viljakandvuse perioodilisust nagu õunapuudel, sest õiepungad moodustuvad võrsete või lühikeste viljaokste külgpungadena. Õitsemissagedus sõltub enamasti klimaatilistest tingimustest.

Viljakandvus üheaastasel oksal Viljakandvus lühikestel viljaokstel

Autor: Kadri Karp (oktoober 2014)