• Prindi

Ettevalmistus

Rajamise eel koostatakse aiaplaan, kus on märgitud, milliseid sorte kasvatatakse ning millised on puude vahekaugused. Sortide valikul on oluline arvestada nende vastastikuse tolmlemisega. Sortide vastastikuseks tolmlemiseks on vajalik, et õitsemisajad ühtiksid kas või osaliselt. Ploomipuu õite õietolmu ülekandjaiks (tolmeldajaiks) on peamiselt mesilased. Seega on suurema istandiku rajamisel oluline hinnata ka tolmeldajate olemasolu (kas looduses või on naabruses mesipuid). Tolmeldajate lendlust ja seega edukat tolmeldamist raskendavad jahedad, tuulised ja vihmased ilmad, mis esinevad sageli õitsemise ajal. Seepärast on soovitatav paigutada mesilaspered õitsemise ajaks 2...5-pereliste gruppidena ühtlaselt üle kogu viljapuuaia, et vähendada mesilaste lennukaugust ja parandada tolmeldamist ka ebasobiva ilmastiku korral. Ühe hektari viljapuuaia tolmeldamiseks arvestatakse 2…3 mesilasperet. Lähtudes viljapuude tolmeldamise vajadusest igasuguse ilmastiku korral, arvestatakse  üldiselt mesilase lennuraadiuseks 50...60 m, ploomistandikus aga ei ole hea, kui viljastatava ja tolmuandja sordi vahe on rohkem kui 25...30 m. Eeltoodust järeldub, et ploomipuudel 5-meetrise reavahe korral võib üht sorti planeerida järjest kõige rohkem 6...7. Sel juhul tagatakse rahuldav tolmeldamine ka jahedal, tuulise ja hoovihmadega õitsemisajal, millal lennutingimused on mesilastele rasked. Halvasti to1meldatavate ploomisortide puhul ("Liivi kollane munaploom", "Polli munaploom" jt.) soovitatakse isegi tolmuandja sort paigutada 1...2 reana vaheldumisi, sest mesilased ei külasta p1oomiõisi nii meeleldi kui teiste liikide õisi.

Ploomipuude vahekaugus istandikus oleneb mitmest teguritest. Suuremas tootmisaias on oluline selline paigutus, mis võimaldab mehhaniseeritud niitmist. Selleks sobiv reavahe on enamasti 5m. Levinum on viljapuude ristkülikasetus – siis on reavahed laiemad kui puude vahed reas ja nii mahub pinnaühikule rohkem puid. Puude vahe reas oleneb sordi kasvutugevusest ja on tavaliselt väiksem kui reavahe, seega 2…4 m. Sobiv istutusskeem on seega 5…6 x 2…4 m. Ühele hektarile mahub sel moel 500–1000 puud. Puude read planeeritakse paremate valgustingimuste tõttu põhjast lõunasse.

Kandeeas ploomiistandik

Autor: Kadri Karp (oktoober 2014)