• Prindi

Hooldamine

Ploomiistandiku hooldustöödest on töömahukaim puude hoolduslõikus. Noorte puude lõikusel arvestatakse viljakande iseloomu, millest sõltub kärpimise tugevus. Väheharunevate sortide puhul kärbitakse rohkem, sest see ergutab alumiste pungade välja kasvamist ja uute viljaokste teket. Soovitatav on kujundada põõsaspuu, mille võraoksad harunevad paarikümne sentimeetri kõrguselt. Nii ei teki tüvekahjustusi ja säilib talveõrnade puude võraharude põhiosa. Kandeeas puude lõikamisel on oluline harvendamine. Puude noorendamine seisneb põhiokste lõikamisel tagasi sobiva kõrvaloksa kohalt tüügast jätmata. Võrast lõigatakse ära murdunud, vigastatud, ristuvad, püstised, võra sisse kasvanud oksad. Liiga kaardus või püstise oksa kasvusuuna muutmisel lõigatakse see sobiva suunaga kõrvaloksani. Poolrõhtsaid ja rõhtsaid oksi ei kärbita.

Reavahedes toimub rohukamara niitmine vastavalt vajadusele. Liiga kõrge rohi suurendab mullast aurumist ja seetõttu on soovitatav niita tihedamalt kui ainult enne saagikoristust. 1m laiune tüveümbrus hoitakse puhas kas herbitsiidide või multšidega.

Tüvekahjustused lõunapoolsel küljel Tüvekahjustuste tagajärjel puu hukkub

Autor: Kadri Karp (oktoober 2014)