• Prindi

Väetamine

Väetamise vajadus määratakse mullaanalüüsi järgi, kui aga kasvukohta laotatakse turvast, siis turbaanalüüsi põhjal. Pohlataimed vajavad huumusrikast ja happelist mulda. Väetisetarve on aga väga väike.  Eestis kasutatavate väetiste kohta andmed on toodud väetiseregistris  http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=134&sub2=167, kus on kirjas ka väetise keemiline koostis. Väetamisel sobib lämmastiku andmiseks ammooniumsulfaat. Lämmastiku kogust hektarile ei soovitata üle 25…30 kg (tegevaines), sest suuremad normid põhjustavad tugeva vegetatiivse kasvu, mistõttu väheneb viljapungade moodustumine. Soovitatav on väetise vajaduse määramisel arvestada ka sordi kasvutugevusega. Nitraati ja kloriidi sisaldavaid väetisi ei kasutata. Ammoonium- ja kaaliumsulfaadiga saab mõjutada ka mullareaktsiooni ja seetõttu on neid väetisi on soovitatav kasutada kasvukoha mulla happelisemaks muutmisel. Sobiva mullareaktsiooniga mineraalmullal ja freesturbaväljadel võib kasutada marjakultuuridele mõeldud kloorivabasid väetisi. 

Autorid: Asta Libek ja Kadri Karp (sügis 2014)