• Prindi

Karjatamine

Karjatamise all mõistetakse veiste, hobuste, lammaste, kitsede, sigade jt loomade (sh. linnud) söötmist rohumaal vegetatsiooniperioodi vältel.

Autor: Are Selge (september 2014)