• Prindi

Looduslikud rohumaad

Looduslikud rohumaad on need, mille saagi suurust ja väärtust inimene pole mõjutanud väetamise, harimise, külvamise või teiste võtetega. Looduslikuks nimetatakse neid sellepärast, et heintaimed levivad ja kasvavad seal looduslikult hooldamiseta.

Looduslikud rohumaad jaotuvad:

  • loorohumaad (looniidud, loopealsed, alvarid): kuivad ja niisked;
  • pärisarurohumaad (pärisaruniidud): kuivad ja niisked;
  • nõmmerohumaad: kuivad ja niisked;
  • palurohumaad: kuivad ja niisked;
  • soostunud rohumaad: liigivaesed, liigirikkad ja allikalised;
  • madalsoorohumaad: liigirikkad, liigivaesed, allikasood, õõtsiksood;
  • lamminiidud (luhad): mitmesuguse niiskusastmega: kuivadest kooslustest → lammisoodeni;
  • rannaniidud: saliinsed (merevee pidev mõju), suprasaliinsed (merevesi mõjutab ajuti);
  • puisniidud: niidetavad, karjatatavad (= puiskarjamaa).

Autorid: Rein Viiralt, Are Selge ja Argaadi Parol (september 2014)