• Prindi

Teadmussiirde pikaajalised programmid

Eesti maaelu arengukava 2014—2020 perioodil korraldatakse mitmeid teavet levitavaid tegevusi valdkondlike teadmussiirde pikaajaliste programmide raames.

Pikaajalise programmi üheks oluliseks eesmärgiks on koondada teatud valdkonna teadmussiirde tegevused parema planeerimise huvides. Senine toetuse menetluspraktika, mis keskendus vaid üksiktegevustele, ei ole kõigis valdkondades ennast õigustanud ning teavitamise efektiivsemaks käsitlemiseks on vaja teabe levitamist süsteemselt.

Programmid korraldatakse 7 tegevusvaldkonnas:
1.       Aiandus –  hange oli edukas, programm käivitunud  
2.       Loomakasvatus II hange oli edukas, programm käivitumas 
3.       Taimekasvatus hange oli edukas, programmi kodulehte saab lugeda siit: taim.etki.ee
4.       Mahepõllumajandushange oli edukas, programmi detailne info: www.maheklubi.ee 
5.       Toiduohutus IIhange oli edukas, programmi veebileht: www. toiduteave.ee
6.       Ühistegevus –  hange oli edukas, programmi veebileht: yhistegevus.emu.ee
7.       Põllumajanduspoliitika abinõud – hange perioodiks 2015-2019 oli edukas, programm käivitunud.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme "Teadmussiire ja teavitus" tegevuse „Pikaajalised programmid“ rakendamiseks rahastamiseks on ette nähtud 8 miljonit eurot.

Õiguslik alus:
Programmide täitmine tellitakse kooskõlas maaeluministri 28.04.2015 määrusega nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus“ ning
maaeluministri 17.06.2015 käskkirjaga nr 89 „Teadmussiirde pikaajalistele programmidele esitatavate nõuete ja toetuse jaotuse kehtestamine“ (programmid mahepõllumajandus, taimekasvatus, toiduohutus, aiandus, põllumajanduspoliitika abinõud) ja maaeluministri 04.12.2015 käskkirjaga nr 41 (programmid ühistegevus ja loomakasvatus).
Määruse 2015. aasta seletuskiri avaneb siin
Määruse 2017. aasta muudatuse seletuskiri avaneb siin

Programmide kavandid vaadatakse läbi ja kiidetakse heaks teadmussiirde komisjonis. Komisjon jälgib, et kavandatud tegevused kataksid kõiki sektori vajadusi ning arvestatud oleksid Eesti ja Euroopa Liidu ülesed huvid sektori keskkonnateadlikkuse parandamiseks.

Programmide korraldajad valis PRIA hankemenetluse korras. Hanke tulemusena edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmis PRIA lepingu. Vt PRIA lehelt.

Lisamaterjalid: