• Prindi

Looma PiPi teavikud

Looma PiPi - MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas. 

2017 tehti:

2018. aastal tehakse

 • käsiraamat: põllumajandusloomade pidamine, transport ja tapmine
 • käsiraamat: loomakasvatuse ökonoomika
 • käsiraamat: hea tava juhend ohutu sööda tootmise kohta
   
 • teabematerjal: bioohutus loomapidamisettevõtetes: põllumajanduslinnud 
 • teabematerjal: bioohutuse kava koostamise ja rakendamise juhend: põllumajanduslinnud
 • teabematerjal: loomapidamisettevõtte arvestuse pidamise juhend: väikemäletsejalised
 • teabematerjal: eesti hobune
 • Tõuloomakasvatuse perioodiline väljaanne
 • õppevideod bioohutuse nõete täitmise kohta

Edaspidi kavas:

 • käsiraamat: sigade söötmine
 • teabematerjal: mäletsejaliste söötmine
 • teabematerjal: loomapidamisettevõtte arvestuse pidamise juhend (erinevad loomaliigid)
 • teabematerjal: bioohutuse kava koostamise jarakendamise juhend (erinevad loomaliigid)
 • Tõuloomakasvatuse perioodiline väljaanne