• Prindi

Mahe PiPi 2016-2017

Programmi jooksul tuleb korraldada järgmisi infopäevi või täienduskoolitusi (vt pikk.ee või maheklubi.ee kalender) 

  • mahepõllumajanduslik loomakasvatus
  • mahepõllumajandusliku taimekasvatus
  • taimekasvatussaaduste mahetöötlemine
  • loomakasvatussaaduste mahetöötlemine
  • mahetoodete turundus
  • mahetoitlustamine
  • mahetootmine ja -toitlustamine
  • mahetootmine ja -töötlemine

Programmi jooksul tuleb koostada või täiendada teabematerjale 
(vt siit või maheklubi.ee kalender) 

 

2017. aasta üritused (toimumine avaldatakse sündmuste kalendris ja veebis www.maheklubi.ee):

   42 infopäeva või täienduskoolitust (2016. aastal 44),
   mahepõllumajanduse konverents,
   14 esitlustegevust (sh esitlused demokatsetel)
   4 õpiringi (teraviljakasvatajatele, veisekasvatajatele, marjakasvatajatele)
   portaali maheklubi.ee haldamine
   1 ettevõtete külastus Eestis ja 1 ettevõtete külastus välisriigis (linnukasvatus, Saksamaa)
   

2018. aasta üritused (toimumine avaldatakse sündmuste kalendris ja veebis www.maheklubi.ee):

   41 infopäeva või täienduskoolitust,   mahepõllumajanduse konverents,
   17 esitlustegevust (sh esitlused demokatsetel)
   5 õpiringi (lihaveisekasvatajatele, lambakasvatajatele, linnukasvatajatele, mesinikele, taimekasvatajatele)
   portaali maheklubi.ee haldamine
   1 ettevõtete külastus Eestis ja 1 ettevõtete külastus välisriigis (köögivili)