• Prindi

Toiduohutuse PiPi 2017

Toiduohutuse PiPi - MAK 2014-2020 Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas

2017. aastal tehti:

 • toiduohutuse veebileht
 • toiduohutuse konverents  - 30. november
 • 8 infopäeva järgmistel teemadel:
     toidualase teabe esitamine  - 11. aprill, 2. mai, 9. november
     toiduohutuse õigusaktid  - 21. ja 22. märts
     laboritöötajate õiged võtted mikrobioloogiliste analüüside tegemisel - 25. mai
     toiduainete funktsionaalsus -14. dets
     piima ja piimatoodete ohutust mõjutavad tegurid - 30. aug
 • 11 täienduskoolitust järgmiselt
     Toiduhügieen ja ohutus, algtase (6h)   2 koolitust:  05. mai ja 6. oktoober
     Toiduhügieen ja ohutus, kesktase (24h)    1 koolitus: 20. -22. september
     Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/eraelamus toidu valmistamisel (6h) : 29.august ja 17. november
     Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis (6h): 8. september ja 8. detsember 
     Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (12h) -   26-27. oktoober
     Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus (6h) : 28. august, 8. detsember
     Toidu säilitamisnõuete määramine (6h) : 29. september
   
 • Elektrooniline käsiraamat Säilitamisnõuete määramine, esimene ja teine osa
 • Teabematerjal:   juustude soolamine
 • Teabematerjal:  toidualase teabe esitamine (tekst ja infograafika)
 • Teabematerjal: tsüanuurhape piimas ja piimatoodetes