• Prindi

Ühistegevuse pikaajaline programm

Programmi eesmärgiks on tegeleda põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate ühistegevusega seotud väljakutsetega, et muuta ühistegevuse koostöövorm järjest sisukamaks ning ettevõtjatele tulutoovamaks.

Antud programmi raames käsitletakse ühistegevusena põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate majandusliku ühistegevuse edendamist.

Hanke ühisteks täitjateks on Eesti Maaülikool, MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliit, Maaelu Edendamise Sihtasutus, MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Põllumeeste ühistu KEVILI, MTÜ KEVILI Koolitused
Raamleping sõlmiti 23. novembril 2016
Programmi kontaktisikuks on Rando Värnik  info: rando.varnik@emu.ee 

programmi veebileht: yhistegevus.emu.ee

Programmi teemavaldkonnad

 1. Ühistegevuse alase kompetentsi ja teabe levitamine kogu tarneahela ulatuses (nii tootmise kui ka töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele), kasutades erinevaid kanaleid ja allikaid. Samuti tarneahela (tootmine, töötlemine, jaekaubandus) toimimise, läbipaistvuse ning osaliste turujõuga seotud teemad
 2. Rahvusvahelise ühistegevuse alase teadmiste levitamine, kasutades välisekspertide oskusteavet ning nõuandeid, pakkudes ning vahendades nende juhendamisteenuseid kohalikele ettevõtjatele, ehk rahvusvahelise ekspertiisi kaasamine kohalike probleemide ja küsimuste lahendamiseks
 3. Uute eksportturgude leidmine,  asjaomaste turgude ning potentsiaalsete klientide kohta teabe levitamise kaudu, et jagada ning omandada kogemusi, kuidas üheskoos paremini täita võimalike klientide eksporttellimusi. Lisaks spetsiifilise ja praktilise info kogumine ja koondamine potentsiaalsete turgude kohta
 4. Ühisturunduse ning müügiedenduse tõhustamine, pakkudes sellekohaseid juhendamisteenuseid, et paremini ja oskuslikumalt ära kasutada ühisturunduse eeliseid ning saada täiendavaid ideid enda müügistrateegiate parendamiseks nii sise- kui välisturgudel. Samuti lühikeste tarneahelate ja otseturustuse kaudu müügitegevuse organiseerimine ning sellealaste võimaluste ulatuslikum kasutamine ning nende tutvustamine

2017. aastal tehakse: 

 • Veebileht yhistegevus.emu.ee
 • 2 infopäeva teemal: alustav ühistu (6.03 ja 8.03)
 • 2 infopäeva teemal: seadusandlus (27.03 ja 10.04)
 • 2 infopäeva teemal: nutikad lahendused, koostöö teadus- ja arendusasutustega (17.04 ja 26.04)
 • Ühepäevased täienduskoolitused  teemadel:  kapitali kaasamine (30.05); tunne oma liikmeid (8.09; 12.10), alustava ühistu juhi täienduskoolitus (19.09), riskijuhtimine (dets)
 • Kahepäevased täienduskoolitused teemadel: ühistu juhtimine (23-24.05), läbirääkimised (8-9.06); koostöö (13-14.09); 
 • Konverents: Ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood (17.11)
 • 2 ettevõtete külastust Eestis (9.05 ja 18.05) ja 1 välisriigis (2017 Iirimaa)
 • 3 õpiringi
 • Teabematerjal alustavale ühistule

2018. aastal tehakse

 • 6 infopäeva teemadel: ühistu omanik on ühistu liige (veebruar, oktoober); ühistegevuse praktilised näited (veebruar, oktoober), tootjaorganisatsioonid (veebruar, oktoober)
 • 5 ühepäevast täienduskoolitust teemadel: ühistulise koostöö eelised (jaanuar, oktoober), sisenemine jaekaubandusse (jaanuar), turundamine (märts), finantsjuhtimine (märts)
 • 3 kahepäevast koolitust teemadel: kommunikatsioon (sept), keskühistu loomine (sept), eksport (aprill)
 • konverents teemal: konkurendist partneriks
 • ettevõtete külastused (väikepiimatööstused, lihatööstus, piimatööstus) ja õpiringid
 • Ühistu loomise käsiraamat
 • Teabematerjal: ühistutevaheline koostöö
 • Teabematerjal: liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse
 • Teabematerjal: Toodete eksport ja turustamine

Edaspidi valmivad: 

 • Teabematerjal: ühistu finantseerimine ja ühishangete koostamine
 • Teabematerjal: ühisturundamine
 • Teabematerjal: ühistu juhtimine
 • Areneva ühistu käsiraamat
 • Ühistu juhtimise käsiraamat
 • Ühistu nõukogu käsiraamat