• Prindi

Ühistegevuse pikaajaline programm

Programmi eesmärgiks on tegeleda põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate ühistegevusega seotud väljakutsetega, et muuta ühistegevuse koostöövorm järjest sisukamaks ning ettevõtjatele tulutoovamaks.

Antud programmi raames käsitletakse ühistegevusena põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate majandusliku ühistegevuse edendamist.

Hanke ühisteks täitjateks on Eesti Maaülikool, MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliit, Maaelu Edendamise Sihtasutus, MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Põllumeeste ühistu KEVILI, MTÜ KEVILI Koolitused
Raamleping sõlmiti 23. novembril 2016
Programmi kontaktisikuks on Rando Värnik  info: rando.varnik@emu.ee 

programmi veebileht: yhistegevus.emu.ee

Programmi teemavaldkonnad

 1. Ühistegevuse alase kompetentsi ja teabe levitamine kogu tarneahela ulatuses (nii tootmise kui ka töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele), kasutades erinevaid kanaleid ja allikaid. Samuti tarneahela (tootmine, töötlemine, jaekaubandus) toimimise, läbipaistvuse ning osaliste turujõuga seotud teemad
 2. Rahvusvahelise ühistegevuse alase teadmiste levitamine, kasutades välisekspertide oskusteavet ning nõuandeid, pakkudes ning vahendades nende juhendamisteenuseid kohalikele ettevõtjatele, ehk rahvusvahelise ekspertiisi kaasamine kohalike probleemide ja küsimuste lahendamiseks
 3. Uute eksportturgude leidmine,  asjaomaste turgude ning potentsiaalsete klientide kohta teabe levitamise kaudu, et jagada ning omandada kogemusi, kuidas üheskoos paremini täita võimalike klientide eksporttellimusi. Lisaks spetsiifilise ja praktilise info kogumine ja koondamine potentsiaalsete turgude kohta
 4. Ühisturunduse ning müügiedenduse tõhustamine, pakkudes sellekohaseid juhendamisteenuseid, et paremini ja oskuslikumalt ära kasutada ühisturunduse eeliseid ning saada täiendavaid ideid enda müügistrateegiate parendamiseks nii sise- kui välisturgudel. Samuti lühikeste tarneahelate ja otseturustuse kaudu müügitegevuse organiseerimine ning sellealaste võimaluste ulatuslikum kasutamine ning nende tutvustamine

2017. aastal tehakse: 

 • Veebileht
 • 2 infopäeva teemal: alustav ühistu (6.03 ja 8.03)
 • 2 infopäeva teemal: seadusandlus (27.03 ja 10.04)
 • 2 infopäeva teemal: nutikad lahendused, koostöö teadus- ja arendusasutustega (17.04 ja 26.04)
 • Ühepäevased täienduskoolitused  (kokku 5 tk) teemadel:  alustava ühistu juhi täienduskoolitus; liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse; kapitali kaasamine (30.05); tunne oma liikmeid
 • Kahepäevased täienduskoolitused (kokku 3 tk) teemadel: ühistu juhtimine (23-24.05), ühistu kasvatamine ning  läbirääkimised (8-9.06) 
 • Konverents: Ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood
 • 2 ettevõtete külastust Eestis (9.05 ja 18.05) ja 1 välisriigis (2017 Iirimaa)
 • 3 õpiringi
 • Teabematerjal: Toodete eksport ja turustamine
 • Teabematerjal alustavale ühistule

2018. aastaks plaanitakse

 • 6 infopäeva, 5 ühepäevast ja 3 kahepäevast koolitust
 • konverents, ettevõtete külastused ja õpiringid
 • Ühistu loomise käsiraamat
 • Teabematerjal: ühistutevaheline koostöö
 • Teabematerjal: liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse

Edaspidi valmivad: 

 • Teabematerjal: ühistu finantseerimine ja ühishangete koostamine
 • Teabematerjal: ühisturundamine
 • Teabematerjal: ühistu juhtimine
 • Areneva ühistu käsiraamat
 • Ühistu juhtimise käsiraamat
 • Ühistu nõukogu käsiraamat