• Prindi

Kasulikke linke

Maaeluministeerium 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 
Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) 
Põllumajandusamet (PMA) 
Jõudluskontrolli Keskus (JKK)
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL)
Keskkonnaministeerium
Keskkonnaagentuur

Teadus:
Eesti Maaülikool (EMÜ)
Põllumajandusuuringute Keskus (PMK)
Eesti Taimekasvatuse Instituut
(ühendab endise Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaviljeluse Instituudi alates 1. juulist 2013)
Eesti Teadusinfosüsteem ETIS 

Innovatsioonivõrgustik

Asutused ja organisatsioonid:
Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES)
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) 
Maamajanduse Infokeskus

Liidud ja ühingud:
Eesti Aiandusliit
Eesti Erametsanduse portaal  Eramets.ee - Eesti Erametsaliit, SA Erametsakeskus, metsaühistud
Eesti Kartul
Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit 
Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühing
Eesti Külaliikumine Kodukant
Eesti Leivaliit 
Eesti Lihaveisekasvatajate Selts 
Eesti Loomaarstide Ühing
Eesti Mesinike Liit
Eesti Piimaliit
Eesti Põllumeeste Keskliit (EPK)
Eesti Seemneliit
Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL)
Eesti Toiduainetööstuse Liit
Eesti Tõuloomakasvatuse Liit (ETLL)
ETK Grupp
 
Seltsid ja ühistud:
Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, mahepõllumajanduse portaal Maheklubi.ee
MTÜ Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus
MTÜ Saare Mahe
Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik - Võrumaa mahe ja kohalik toit
Viljandimaa toiduvõrgustik OTT
Kuusalu toiduvõrgustik OTT
MTÜ WWOOF Eesti - Vabatahtlikud mahetaludes
Eesti Hobusekasvatajate Selts
Eesti Lambakasvatajate Selts (ELaS)
Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ)
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ)
Eesti Maaparandajate Selts
Eesti Künniselts (EKS)
Eesti Maakarja Kasvatajate Selts
Eesti Rukki Selts
Eesti Linnukasvatajate Selts

Koolid:
Eesti Maaülikool
Hiiumaa Ametikool
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
Kuressaare Ametikool
Luua Metsanduskool
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Räpina Aianduskool
Võrumaa Kutsehariduskeskus

Muuseumid:
Eesti Põllumajandusmuuseum
Eesti Piimandusmuuseum
C.R. Jakobsoni Talumuuseum

Veel linke:
Kuulutuste portaal www.agroturg.ee
Kasulikku küülikukasvatajale ja linnukasvatajale Estfarm.ee
Aiandusportaal Aiandus.ee
Kutsekoda
Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatuse ja kord