Eesti hobuse õpetamise üldnõuded ja jõudluskatsed

Loading Sündmused
sündmus on möödas

Saaremaa

Kõljala külamaja ja Kõljala tall

Saaremaa

Teooria algab Kõljala külamajas kell 12.00

Käsitletakse eesti tõugu hobuste ettevalmistamist jõudluskatseteks, korrektset hobuste esitlemist nii näitusel kui võistlustel ning hobuste õpetamise piirkondlikke erisusi.

Loeng koos praktilise osaga jätkub kell 14.00 Kõljala tallis.

Lektor: Andres Kallaste