Ettevõtete külastused Hiiumaal 03.10.2020

Loading Sündmused

Nõutav eelnev registreerimine kuni 30.09.2020 SIIN

Päevakava 03.10.2020

11.00 kogunemine Hiiumaa Ametikooli juures (Lossi tee 3, Suuremõisa küla). Liikumine oma transporidivahendiga.

Külastatakse Uue-Hendriku talu (FB Uue-Hendriku talu), tegevusala linnukasvatus ja Lepaniidi mahetalu (FB Lepaniidi mahetalu), tegevusala lamba- ja kitsekasvatus.

Gruppi saadab Janek Prits

Sihtgrupp: Ettevõtte külastuse puhul toetatakse põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Ettevõtete külastused toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).