HARJUMAA LOOMAKASVATAJATE ÜMARLAUD

Loading Sündmused
sündmus on möödas

Harjumaa

Vello Eensalu Esko talus Saku vallas Harjumaal

Harjumaa

Harju Taluliit korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1 raames Harjumaa loomakasvatajate ümarlaua infopäeva „Veiste suvine söötmine ja rohumaad“, viitenumber 112010370495

 

Sihtgrupp: loomakasvatusega tegelevad isikud ja nende töötajad

 

Infopäev toimub 31.08.2012 algusega kell 17.00

 Vello Eensalu Esko talus Saku vallas Harjumaal.

Teemad:

·        Erisused suvisel söötmisel, arvestades Ilmastiku eripära vegetatsiooniperioodil

·        Tegevused põllu- ja rohumaakultuuride ettevalmistamisel talveks

·        Analüüside vajadus taimekasvatuses

·        Teema ja kogu käsitletud temaatika kokkuvõte


Lektorid: Uno Tamm ja Vello Ilves