Infopäev “Taimla rajamine ja hooldamine”

Loading Sündmused
  • sündmus on möödas

Pärnumaa

Tihemetsa, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus

Pärnumaa

27.09.12 korraldab

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus Tihemetsas

PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus“ raames tasuta

infopäeva „ Taimla rajamine ja hooldamine“.

Infopäeva sihtgrupiks on erametsaomanikud. Infopäeva algus kell 8.30.


Teemad: Teoreetiline osa: Sissejuhatus avamaataime-kasvatusse; Kasvatatavad puuliigid, Istutusmaterjali liigid; Taimla asukoha valik; Nõuded taimlamullale; Mullaharimine; Taimla põhiväetamine; Külv; taimede koolitamine; Külvide ja puukooli hooldamine; Taimede väljakaevamine, hoidmine, pakendamine, transportimine; Kahjustused taimlas.
Praktiline osa: õppekäik taimlatesse: Tihemetsa metskonna taimla ja AS Eesti Metsataim taimla Saarde vallas.

Lektor: Marje Kask –  täiskasvanute koolitamise kogemused 1999. aastast, kutseõpetajana õpetab alates 1996.aastast metsanduslikke erialaaineid.

Grupp: 12 inimest.

Registreerimine ja lisainformatsioon: Piret Koorep, piret.koorep@hariduskeskus.ee, tel 5168099;

Hanna-Liisa Pikkur, hanna-liisa.pikkur@hariduskeskus.ee, tel 53924376;

www.hariduskeskus.ee