Infopäev “Töötervishoiualane riskianalüüs põllumajandusettevõtetes”

Loading Sündmused
sündmus on möödas

Saaremaa

Tallinna tn. 27, Kuressaares, Saarte Nõuandekeskuse õppeklassis

Saaremaa

MTÜ Saarte Nõuandekeskus
korraldab maakondliku infopäeva teemal:

„Töötervishoiualane riskianalüüs põllumajandusettevõtetes“
reedel, 01.03.2013.a. algusega kell 10.00  Tallinna tn. 27, Kuressaares, 
Saarte Nõuandekeskuse õppeklassis. 


Teema sisaldab töötervishoiualase riskianalüüsi koostamise seadusandlikud alused. Töötervishoiualased ohutegurid põllumajandusettevõttes. Riskianalüüsi koostamise põhimõtted ja riskianalüüsist lähtuv tegevuskava


Lektor Varju Vaher – töötervishoiu arst

Infopäev rahastatakse meetmest 1.1, viitenumbriga 112011740696

Info ja kontakt: saartenk[A]gmail.com , tel: 4556145